Izdvojene novosti

Najnovije

Image

“Sanitarni tehnički nadzor u restoranima”

Dana 8.03.2019. godine u sklopu predmeta Sanitarna tehnika, učenici IVf i prof. Ribana Kadribašić otišli su u CHIPAS, kako bi nastavnu jedinku prema Nastavnom planu I program “Sanitarni tehnički nadzor u restoranima” realizirali i izvršil...

Image

Prvi sajma talijanskih univerziteta

Srednja medicinska škola u Sarajevu je primila poziv od Talijanske ambasade povodom Prvog sajma talijanskih univerziteta koji se održavao 09.03.2019. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na kojem su prisustvovali profesorica Ribana dr Kadribaši...

Image

Koncert učenika srednje muzičke škole povodom 1. Marta

U četvrtak 28.2.2019. godine učenici IVe odjeljenja u pratnji profesorice dr. Ribane Kadribašić i pedagogice Marije Knežević, prof. prisustvovali su koncertu učenika Srednje muzičke škole u Domu oružanih snaga BiH u završnici internacionalnog festiva...

Image

1. MART DAN NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

U četvrtak 28.2.2019. godine svečano je obilježen 1. mart Dan nezavisnosti naše domovine Bosne i Hercegovine. Profesori i učenici pripremili su prigodnu priredbu uz uvodni referat, dosta pjesme, recitala i dramskog prikaza. Glavna poruka koju su pris...

Image

Otvoreni forum „Škola sigurna za svako dijete“

U srijedu 27.2.2019. godine u organizaciji Centra za razvoj omladinskog aktivizma održao se Otvoreni forum „Škola sigurna za svako dijete“ u okviru projekta „Vršnjačko nasilje – NEMA ŠANSE“.

Image

Svjetski dan energetske efikasnost

Povodom 5. marta Svjetskog dana energetske efikasnosti, članovi Ekološke sekcije sa profesoricama Zukanović Ilvanom i Omerhodžić – Sokolović Belmom, a u saradnji sa UNDP-om Bosne i Hercehovine, pripremili su edukativno- informativni štand na ko...