RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ZA ŠKOLSKU  2019/2020. GODINU

Raspored polaganja
JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO
 Dj.br.: 04–2–592 /20
 Datum: 21.04.2020. godine

 

 RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA

ZA REDOVNE UČENIKE U JUNSKOM ISPITNOM ROKU

ZA ŠKOLSKU  2019/2020. GODINU

U KOLIKO BUDE IZMJENA O NAČINU POLAGANJA MATURSKOG ISPITA UČENICI ĆE BITI OBAVIJEŠTENI
 

1. ODBRANA MATURSKOG  RADA

Odjeljenje:  IVa
Komisija:

Predsjednik – Borić Surana

 

Član – Ćatić Anela

Učionica - 27

 

 

Predmet

Ispitivač

Datum

Vrijeme

Interne bolesti

Smajlović Sabina

03.06.2020.

14:00 – 14:15

Patologija

Smajlović Sabina

03.06.2020.

14:15 – 14:45

Hirurgija

Smajlović Sabina

03.06.2020.

14:45 – 15:15

Pedijatrija

Đikić Jadranka

03.06.2020.

15:15 – 16:15

Ginekologija i akušerstvo

Kržalić Fadila

03.06.2020.

16:15 – 16:30

Farmakologija

Kržalić Fadila

03.06.2020.

16:30 – 16:45

Interne bolesti

Kržalić Fadila

03.06.2020.

16:45 – 17:15

Urgentna medicina

Kadrić Azra

04.06.2020.

14:00 – 14:45

Neuropsihijatrija

Kadrić Azra

04.06.2020.

14:45 – 15:15

Socijalna medicina

Hadžić Selma

04.06.2020.

15:15 – 16:15

Zarazne bolesti

Mukača Elvedina

04.06.2020.

16:15 – 17:15

 

Odjeljenje:  IVb
Komisija:

 

Predsjednik – Dizdarević Elma

 

Član – Jovanović Halilović Mirjana

 

Učionica - 28

 

 

Predmet

Ispitivač

Datum

Vrijeme

Urgentna medicina

Kadrić Azra

03.06.2020.

14:00 – 14:45

Neuropsihijatrija

Kadrić Azra

03.06.2020.

14:45 – 15:15

Interne bolesti

Smajlović Sabina

03.06.2020.

15:15 – 15:30

Patologija

Smajlović Sabina

03.06.2020.

15:30 – 16:00

Hirurgija

Smajlović Sabina

03.06.2020.

16:00 – 16:30

Zarazne bolesti

Ramović Elvira

03.06.2020.

16:30 – 17:30

Pedijatrija

Đikić Jadranka

04.06.2020.

14:00 – 15:00

Ginekologija i akušerstvo

Kržalić Fadila

04.06.2020.

15:00 – 15:15

Farmakologija

Kržalić Fadila

04.06.2020.

15:15 – 15:30

Interne bolesti

Kržalić Fadila

04.06.2020.

15:30 – 16:00

Socijalna medicina

Hadžić Selma

04.06.2020.

16:15 – 17:15

 

Odjeljenje:  IVc
Komisija:

Predsjednik –Pleho Jasmina

 

Član – Alić Naida

 

Učionica - 30

 

 

Predmet

Ispitivač

Datum

Vrijeme

Pedijatrija

Đikić Jadranka

03.06.2020.

14:00 – 15:00

Ginekologija i akušerstvo

Kržalić Fadila

03.06.2020.

15:15 – 15:30

Farmakologija

Kržalić Fadila

03.06.2020.

15:30 – 15:45

Interne bolesti

Kržalić Fadila

03.06.2020.

15:45 – 16:15

Socijalna medicina

Hadžić Selma

03.06.2020.

16:15 – 17:15

Interne bolesti

Smajlović Sabina

04.06.2020.

14:00 – 14:15

Patologija

Smajlović Sabina

04.06.2020.

14:15 – 14:45

Hirurgija

Smajlović Sabina

04.06.2020.

14:45 – 15:15

Urgentna medicina

Kadrić Azra

04.06.2020.

15:15 – 16:00

Neuropsihijatrija

Kadrić Azra

04.06.2020.

16:00 – 16:30

Zarazne bolesti

Ramović Elvira

04.06.2020.

16:30 – 17:30

 

Odjeljenje:  IVd
Komisija:

Predsjednik – Dizdarević Altijana

 

Član – Hajdarević Kemo

 

Učionica - 31

 

 

Predmet

Ispitivač

Datum

Vrijeme

Farmaceutska hemija

Jažić Amela

03.06.2020.

14:00 – 15:00

Farmakologija

Kržalić Fadila

03.06.2020.

15:00 – 15:15

Dermatologija

Kadrić Azra

03.06.2020.

15:15 – 15:30

Industrijska tehnologija

Škrijelj Selvija

03.06.2020.

15:30 – 16:45

Bromatologija

Zukanović Ilvana

03.06.2020.

16:45 – 17:15

Kozmetologija

Jažić Amela

04.06.2020.

14:00 – 14:30

Farmakognozija

Jažić Amela

04.06.2020.

14:30 – 15:15

Prva pomoć

Mujčić Amra

04.06.2020.

15:15 – 15:30

Klinička biohemija

Mujčić Amra

04.06.2020.

15:30 – 16:00

Farmaceutska tehnologija

Škrijelj Selvija

04.06.2020.

16:00 – 16:45

Analitička hemija

Rebac Dubravka

04.06.2020.

16:45 – 17:15

 

Odjeljenje:  IVe
Komisija:

Predsjednik – Omerhodžić S. Belma

 

Član – Omerčić Sabina

 

Učionica - 10

 

 

 

 

Predmet

Ispitivač

Datum

Vrijeme

 

Mikrobiologija

Kekić Alen

03.06.2020.

14:00 – 14:30

 

Histološka tehnika

Kekić Alen

03.06.2020.

14:30 – 15:00

 

Hematologija

Kekić Alen

03.06.2020.

15:00 – 15:30

 

Socijalna medicina

Hadžić Selma

03.06.2020.

15:45 – 16:15

 

Bromatologija

Zukanović Ilvana

03.06.2020.

16:15 – 16:45

 

Klinička biohemija

Mujčić Amra

04.06.2020.

14:00 – 15:00

 

Patologija

Smajlović Sabina

04.06.2020.

15:15 – 15:30

 

Analitička hemija

Rebac Dubravka

04.06.2020.

15:30 – 16:30

 

             

 

Odjeljenje:  IVf
Komisija:

Predsjednik – Kadribašić Ribana

 

Član – Muminović Kurić Jasenka

 

Učionica - 32

 

 

Predmet

Ispitivač

Datum

Vrijeme

Higijena

Ždralović Naida

03.06.2020.

14:00 – 15:30

Socijalna medicina

Hadžić Selma

03.06.2020.

15:30 – 15:45

Epidemiologija

Kekić Alen

04.06.2020.

14:30 – 15:15

Mikrobiologija

Kekić Alen

04.06.2020.

15:15 – 15:30

Sanitarna tehnika

Mukača Elvedina

04.06.2020.

15:30 – 15:45

Medicina rada

Mukača Elvedina

04.06.2020.

15:45 – 16:00

Prva pomoć

Mujčić Amra

04.06.2020.

16:00 – 16:15

Bromatologija

Zukanović Ilvana

04.06.2020.

16:15 – 17:00

Toksikologija

Škrijelj Selvija

04.06.2020.

17:00 – 17:30

 

2. PISMENI ISPIT IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

 

Pismeni ispit  održat će se dana 05.06.2020. godine u 14:00 sati u istim učionicama u kojima se održala odbrana Maturskog rada.

 

Sastav komisija:

Odjeljenje

 

Predsjednik

Ispitivač

Član

IVa

Borić Surana

Handžić Dijana

Ćatić Anela

IVb

Dizdarević Elma

Handžić Dijana

Jovanović Halilović Mirjana

IVc

Pleho Jasmina

Ibišević Arijana

Alić Naida

IVd

Dizdarević Altijana

Čengić Jasmina

Hajdarević Kemo

IVe

Omerhodžić S. Belma

Ibišević Arijana

Omerčić Sabina

IVf

Kadrbašić Ribana

Čengić Jasmina

Muminović Kurić Jasenka

 

 DIREKTORICA:
__________________________
          Kešo Sadina, prof.