Medicinska sestra - tehničar

Obrazovanje medicinske sestre - tehničara u području zdravstva u sistemu srednjoškolskog obrazovanja utvrđeno je zakonom, a ima za cilj da učenici usvoje znanja i vještine za rad na području zdravstvene njege, prvenstveno u zdravstvu.
Program obrazovanja medicinske sestre - tehničara je usmjeren na sticanje kvalitetnog općeg obrazovanja, prije svega u prirodno-znanstvenom i jezičnom području, što će omogućiti razumijevanje stručnih sadržaja i nastavak obrazovanja. Učenici tokom obrazovanja razvijaju intelektualne sposobnosti i stiču osjećaj odgovornih i obzirnih osoba.

Ovaj obrazovni profil je najstariji u školi. Prije skoro 60 godina to su bile ljekarske pomoćnice, njegovateljice, a nešto kasnije medicinske sestre. Zanimanje medicinske sestre - tehničara obuhvata najšire obrazovanje, pa je medicinskim sestrama omogućeno da rade na skoro svim odjeljenjima i mjestima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite.

Učenik se nakon završenog školovanja i položenog završnog ispita može zaposliti u bolnicama, domovima zdravlja, staračkim domovima, dječjim jaslicama, dispanzerima, ustanovama kućne njege, patronažnim službama.


Opći ciljevi obrazovanja za medicinsku sestru - tehničara su:
- ostvarivanje ciljeva općeg i zajedničkog interesa, razumijevanje i podizanje kulture življenja, briga za tjelesni razvoj i zdravlje učenika, za život i praksu, nužno poznavanje društvenih i privrednih prilika i stvaranje potrebne mogućnosti komuniciranja;
- sticanje temeljnog obrazovanja iz prirodno-znanstvenog i društvenog područja radi usvajanja potrebnog znanja za razumijevanje i svladavanje stručnih sadržaja te stjecanje podloge za nastavak obrazovanja.

Stručni cilj obrazovnog programa za medicinsku sestru - tehničara su:
- shvatanje rada medicinske sestre, znanja i vještine koje određuju osobine, sposobnosti i navike medicinske sestre - tehničara;
- ousvajanje sistematskih i stručnih znanja za zahtjeve profesionalnog rada i djelovanja u području zdravstvene njege;
Sastavni dio stručno teorijskog obrazovanja i osposobljavanja medicinske sestre su vježbe.
Dio stručnih sadržaja čini i stručna praksa čiji je zadatak postupno uvođenje učenika u poslove medicinske sestre u realnim uvjetima. Izvodi se pod vodstvom zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama.

Odgovornost budućih medicinskih sestara - tehničara u budućem profesionalnom radu je velika, posebno zbog činjenice da se djelatnost zdravstvene njege u svijetu razvija tako da se u središte njenih aktivnosti postavlja čovjek i zdravlje umjesto bolesti.

Preuzmite Nastavni plan i program 2015/16 (132 Kb .pdf)