Javne nabavke

 


ODLUKU o  dodjeli ugovora o postupku javne nabavke kompjuterske opremeu (preuzmite u PDF formatu)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma 3(preuzmite u PDF formatu)

Plan javnih nabavki za 2020.godinu 2 (preuzmite u PDF formatu)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2 (preuzmite u PDF formatu)

Konkurentski zahtjev za dostavu ponude 2(preuzmite u PDF formatu)

Odluka o ponovnom pokretanje postupka2(preuzmite u PDF formatu)

Plan javnih nabavki za 2020.godinu (preuzmite u PDF formatu)

O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1 (preuzmite u PDF formatu)

ODLUKU o  dodjeli ugovora u postupku javne nabavke lutke za praktičnu nastavu (preuzmite u PDF formatu)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma 2(preuzmite u PDF formatu)

Konkurentski zahtjev za dostavu ponude (preuzmite u PDF formatu)

 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma 1(preuzmite u PDF formatu)

Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2019. godinu (preuzmite u PDF formatu)

Plan javnih nabavki za 2019.godinu (preuzmite u PDF formatu)

Obavještenje o dodjeli ugovora - Ugovor o kupoprodaj (preuzmite u PDF formatu)

Obavještenje o dodjeli ugovora - Ugovor o pruzanju zdravstvenih usluga (preuzmite u PDF formatu)

Plan javnih nabavki za 2018.godinu (preuzmite u PDF formatu)

Plan javnih nabavki za 2017.godinu (preuzmite u PDF formatu)

Plan javnih nabavki za 2016. godinu (preuzmite u PDF formatu)

Plan javnih nabavki za 2015.godinu (preuzmite u PDF formatu)