PREDMETNE KONSULTACIJE 2019/2020.

Predmetne konsultacije

TERMINI PREDMETNIH INFORMACIJA  ZA ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU

R. br.

PREZIME I IME PROFESORA

PREDMETI

TERMIN INFORMACIJA

1.       

Hrustemović Zahida

Bosanski jezik i književnost (II, III)

UTORAK

11:30-12:15

2.       

Ibišević Arijana

Bosanski jezik i književnost (I, III)

ČETVRTAK

16:40-17:25

3.       

Čengić Jasmina

Bosanski jezik i književnost(IV)

ČETVRTAK

14:50-15:35

4.       

Handžić Dijana

Bosanski jezik i književnost (IV)

PETAK

16:30-17:25

5.       

Čengić Erna

Engleski jezik (I, III)

SRIJEDA

14:50-15:35

 

6.       

Hadžović Jasmina

Engleski jezik (II, IV)

PETAK

12:20-13:05

7.       

Bjelak Amra

Engleski jezik (III, IV)

UTORAK

16:40-17:25

 

8.       

Selimović Hajrija

Njemački jezik (II, IV)

UTORAK

14:00-14:45

9.       

Tahirović Tanja

Njemački jezik (I, III)

PONEDJELJAK

11:30-12:15

10.   

Dević Sabina

Latinski jezik (I, II)

PONEDJELJAK

13:10-13:55

11.   

Borovčanin Mališa

Latinski jezik (I, II)

ČETVRTAK

13:05-13:50

12.   

Hujić Suada

Tjelesni i zdravstveni odgoj (I, IV)

ČETVRTAK

13:10-14:00

13.   

Hajdarević Kemo

Tjelesni i zdravstveni odgoj (II,III)

SRIJEDA

12:15-13:05

14.   

Profesor Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Tjelesni i zdravstveni odgoj (III, IV)

ČETVRTAK

18:15-19:00

15.   

Hajrulahović Samir

Historija (I,II)

ČETVRTAK

11:30-12:15

16.   

Redžepagić Ismail

Građansko obrazovanje/

Demokratija i ljudska prava (III)

SRIJEDA

14:00-14:45

17.   

Smiljanić Igor

Građansko obrazovanje/

Demokratija i ljudska prava (III)

UTORAK

16:40-17:25

18.   

Selmanović Neđajet

Sociologija (IV)

ČETVRTAK

14:00-14:45

19.   

Kaljanac Sabina

Geografija (II)

PETAK

11:30-12:15

20.   

Odobašić Dženana

Matematika (I), Fizika (IV)

ČETVRTAK

9:30-10:25

21.   

Brulić Šipilović Vildana

Matematika (II), Statistika (III)

PONEDJELJAK

10:40-11:25

22.   

Mehanić Kapo Belma

Informatika (I)

SRIJEDA

10:40-11:25

23.   

Mikolašek Musabegović Jelena

Informatika  (I)

 

 

SRIJEDA

13:10-13:55

24.   

Pelto Mirnes

Fizika (I, III, IV)

SRIJEDA

11:30-12:15

 

25.   

Islamović Nusret

Fizika (I,II, III,IV)

SRIJEDA

12:20-13:05

26.   

Lukić Dejana

Biologija (III,IV)

ČETVRTAK

15:40-16:25

27.   

Alić Naida

Biologija ( II,III )

PETAK

14:00-14:45

28.   

Jahić Džanela

Biologija (I,II)

PONEDJELJAK

10:40-11:25

29.   

Omerčić Sabina

Hemija (II, III, IV)

PETAK

14:50-15:35

30.   

Pašalić Abela

Hemija (I,II)

SRIJEDA

11:30-12:15

31.   

Ćatić Anela

Hemija (IV), PN Propedeutika (I, II)

ČETVRTAK

12:20-13:05

32.   

Ramović Elvira

Mikrobiologija i parazitologija (II)

PONEDJELJAK

10:45-11:30

33.   

Đikić Jadranka

Anatomija i fiziologija čovjeka (I,II),  Pedijatrija (IV)

UTORAK

9:35-10:25

34.   

Mukača Elvedina

Anatomija i fiziologija čovjeka (I),             

 PN Mikrobiologija (II)

SRIJEDA

10:40-11:25

35.   

Smajlović Sabina

Interne bolesti (IV), Hirurgija (III), Patologija (III)

UTORAK

16:40-17:25

36.   

Kadrić Azra

Urgentna medicina (IV), Neuropsihijatrija (IV),

Dermatologija (III), PN Mikrobiologija (II)

UTORAK

12:20-13:05

37.   

Kržalić Fadila

Farmakologija (III), Farmakologija (IV),

Interne bolesti (III), Ginekologija i akušerstvo (IV)

PONEDJELJAK

16:40-17:25

38.   

Kadribašić Ribana

 Zarazne bolesti (III), Sanitarna tehnika (III,IV),             

PN Sanitarna tehnika(IV), PN Histološka tehnika (IV),

Medicina rada (IV),

PETAK 14:50-15:35

39.   

Kekić Alen

Histološka tehnika(IV), PN Mikrobiologija (III,IV) 

Hematologija (IV), Epidemiologija (IV)                                 

PONEDJELJAK

14:50-15:35

40.   

Mujčić Amra

Klinička biohemija (III, IV), Prva pomoć (III)

PETAK

16:40-17:25

41.   

Zukanović Ilvana

Bromatologija (III), PN Bromatologija (III)

PONEDJELJAK

17:30-18:15

42.   

Jažić Amela

Farmaceutska hemija (III, IV),

Farmaceutska tehnologija (IV)

Kozmetologija (IV),Farmakognozija (IV),

PN Farmaceutska tehnologija (IV)

 

ČETVRTAK

 

15:40-16:25

 

 

 

43.   

Škrijelj Selvija

Industrijska tehnologija (IV),  

PN Industrijska tehnologija (IV),

Toksikologija (III), PN Toksikologija (III),  

 PN Farmaceutska tehnologija (III)  

Farmaceutska tehnologija (III), Kozmetologija (III)

UTORAK

14:50-15:35.

44.   

Ždralović Naida

Osnovi higijene i zdravstvene njege (I),    

 PN Osnovi higijene i zdravstvene njege (I),

 Higijena (IV), PN Higijena (IV)

PONEDJELJAK

9:40-10:25

45.   

Hadžić Selma

Osnovi higijene i zdravstvene njege (II),

PN Osnovi higijene i zdravstvene njege (I), Higijena (III),

 PN Higijena (III), Socijalna medicina (III,IV)                            

PONEDJELJAK

12:20-13:05

46.   

Kanterji Ludžejn

PN Klinička biohemija(III,IV ,

PN Hematologija (IV), PN Epidemiologija (IV)

ČETVRTAK

14:45-15:30

47.   

Rebac Dubravka

PN Propedeutika (I, II), Analitička hemija (III)

UTORAK

15:40-16:25

48.   

Jovanović Halilović Mirjana

Zdravstvena psihologija i etika (III, IV)

PONEDJELJAK

13:10-14:00

49.   

Muminović Kurić Jasenka

Zdravstvena psihologija i etika (III, IV)

SRIJEDA

18:15-19:00

50.   

Ćemo Naida

PN Njega bolesnika (I)

SRIJEDA

12:15-13:00

51.   

Hasanica Adela

PN Njega bolesnika (I, II)

 

UTORAK

13:50-14:30

52.   

Salihović Senada

BP Hirurgija (III)

SRIJEDA

12:30-13:30

53.   

Beganović Mediha

BP Interne bolesti (III)

ČETVRTAK

12:15-13:15

54.   

Dizdarević Elma

BP Urgentna medicina (IV)

UTORAK

14:00-15:00

 

55.   

Pleho Jasmina

BP Ginekologija i akušerstvo (IV)

SRIJEDA

12:15-13:00

 

56.   

Rogo Ajeta

PN Njega bolesnika (II)

UTORAK

14:00-14:45

57.   

Borić Surana

BP Zarazne bolesti (IV)

UTORAK

12:15-13:00

 

58.   

Omerhodžić S. Belma

BP Interne bolesti (IV)

PONEDJELJAK

12:15-13:00

 

59.   

Dizdarević Altijana

BP Pedijatrija (IV), BP Hirurgija ORL (III)

PETAK

12:15-13:00

60.   

Išerić Amira

Vjeronauka (II,IV)

SRIJEDA

9:35-10:20

61.   

Mujić Bedrija

Vjeronauka (I, III, IV)

ČETVRTAK

10:40-11:25

62.   

Bešlić Belma

Kultura religija (I, II, III, IV)

ČETVRTAK

14:00-14:45

63.   

xy

PN Analitička hemija (III)

 

UTORAK

15:40-16:25