PRIJAVA NASILJA

Poštovani učenici i roditelji

Sve oblike nasilja možete prijaviti Pedagoško-psihološkoj službi u prostorijama škole ili na broj telefona službe +387 33 223 562