Pravilnici

Pravilnici JU Srednje medicinske škole Sarajevo

 

1. Pravila škole

2. Pravilnik o sukobu interesa

3. Pravilnik o kriterijima za sticanje i raspodjeli vlastitih prihoda

4. Pravilnik o radu

5. Odluka o tehnološkom višku

6.Pravilnik o zaštiti od požara