Konačne rang - liste primljenih učenika u prvi razred JU Srednja medicinska škola Sarajevo po smjerovima u školskoj 2024/2025 godini

27.6.2024.

Konačne rang-liste primljenih učenika u prvi razred JU Srednja medicinska škola Sarajevo po smjerovima u školskoj 2024/2025 godini, date su na sljedećim linkovima: