Sanitarno - ekološki tehničar

Obrazovanje sanitarnog tehničara u području zdravstva u sistemu srednjoškolskog obrazovanja utvrđeno je zakonom, a ima za cilj da učenici usvoje znanja i vještine čime bi se osposobili za obavljanje poslova u provedbi preventivne zdravstvene zaštite.

Učenik se nakon završenog školovanja i položenog završnog ispita može zaposliti u zavodima za zaštitu zdravlja, kao i u drugim zdravstvenim i nezdravstvenim ustanovama. (npr. gradska sanitarna služba, poslovi deratizacije i sl.)

Opći ciljevi obrazovanja za sanitarno - ekološkog tehničara su:
- ostvarivanje ciljeva općeg i zajedničkog interesa, razumijevanje i podizanje kulture življenja, briga za tjelesni razvoj i zdravlje učenika, za život i praksu, nužno poznavanje društvenih i privrednih prilika i stvaranje potrebne mogućnosti komuniciranja;
- sticanje temeljnog obrazovanja iz prirodno-znanstvenog i društvenog područja radi usvajanja potrebnog znanja za razumijevanje i svladavanje stručnih sadržaja te stjecanje podloge za nastavak obrazovanja.

Stručni cilj obrazovnog programa za sanitarno - ekološkog tehničara su:
- osposobljavanje učenika za propisno uzimanje i prijenos uzorka ljudskih ekskreta i drugih materijala (osim likvora, srži i tkiva);
- osposobljavanje učenika za ispravno uzimanje i prijenos uzorka hrane, vode, otpadnih tvari i predmeta opće upotrebe;
- osposobljavanje učenika za kontrolu namirnica, vode, otpadnih tvari i predmeta opće upotrebe;
- osposobljavanje učenika za izvođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
- osposobljavanje učenika za poduzimanja higijensko- epidemioloških mjera koje obuhvaćaju zdravstveni nadzor nad osobama i objektima u proizvodnji, prometu i skladištenju namirnica, predmeta opće upotrebe, pitke vode, dispozicije otpadnih tvari i drugim osobama i objektima koji mogu uticati na ljudsko zdravlje, te provođenje istih;
- osposobljavanje učenika za razumijevanje postupaka i metoda u provođenju zaštite zdravlja stanovništva;
- osposobljavanje učenika za savjesno, tačno i precizno izvođenje analitičkih postupaka;
- razvjanje profesionalne svijesti i odgovornosti, odnos prema zdravlju i bolesti te prema mjerama za očuvanje i unapređivanje vlastitog i tuđeg zdravlja.

Preuzmite Nastavni plan i program 2015/16 (127 Kb .pdf)