Izdvojene novosti

Najnovije

Image

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI MJERE U VEZI SA PREVENCIJOM ŠIRENJA BOLESTI COVID 19

Na osnovu preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH, direktorica JU Srednja medicinska škola Sarajevo škole donosi:

Image

  O B A V J E Š T E N J E ZA UČENIKE

Školska 2021/2022. godina počinje 1. septembra 2021. godine.

Image

POZDRAV MATURANTIMA - GENERACIJA 2017-2021.

JU Srednja medicinska škola Sarajevo