J.U. Srednja medicinska škola Sarajevo

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color

Zanimanje: Laboratorijski tehničar

Rad laboratorijskog tehničara se svodi na rad u laboratoriji sa biološkim materijalom. Zanimanje ne zahtijeva direktan rad sa pacijentom, osim kod uzimanja materijala za analizu. Stalni kontakt sa biološkim materijalom zahtijeva spretnost, znanje i prije svega preciznost.

Dopunski ispiti za redovne učenike, koji polažu razliku predmeta ili su došli iz druge škole Ispis E-mail
Autor M.J.H.   
Srijeda, 06 Januar 2016 17:41

RASPORED polaganja dopunskih ispita u januarsko – februarskom ispitnom roku šk. 2015/2016. godine

 

I razred

18.01.2016.god. ponedjeljak

PREDMET

TERMIN

ISPITIVAČ

Broj kandidata

Latinski jezik (pismeni)

9.30.

Dević Sabina, prof.

Zalihić Taiba, prof.

1 kandidat

4 kandidata

Biologija

10.30.

Jahić Džanela, prof.

1 kandidat

Engleski jezik

11.00.

Hadrović Jasmina, prof

1 kandidat

Propedeutika

12.00.

Nuhbegović Faketa, prof

1 kandidat

 

19.01.2016.god. utorak

PREDMET

TERMIN

ISPITIVAČ

Broj kandidata

Anatomija i fiziologija čovjeka

9.30.

Đikić dr. Jadranka

9 kandidata

 

20.01.2016.god. srijeda

PREDMET

TERMIN

ISPITIVAČ

Broj kandidata

Latinski jezik (usmeni)

9.30.

Dević Sabina, prof.

1 kandidat

Latinski jezik (usmeni)

10.00.

Zalihić Taiba, prof.

4 kandidata

Bosanski jezik i književnost

12.00.

Hrustemović Zahida, prof

1 kandidat

 

21.01.2016.god. četvrtak

PREDMET

TERMIN

ISPITIVAČ

Broj kandidata

Osnovi higijene i zdravstvene njege (teorija)

9.30.

Hadžić dr. Selma

6 kandidata

Osnovi higijene i zdravstvene njege (teorija)

11.45.

Ždralović dr. Naida

3 kandidata

 

22.01.2016.god. petak

PREDMET

TERMIN

ISPITIVAČ

Broj kandidata

Osnovi higijene i zdravstvene njege (praksa)

9.30.

Ždralović dr. Naida

 

 

25.01.2016.god. ponedjeljak

PREDMET

TERMIN

ISPITIVAČ

Broj kandidata

Njega bolesnika (praksa)

9.30.

Hasanica Adela, dipl.med.sestra

3 kandidata

Njega bolesnika (praksa)

11.00.

Lonić Naida, dipl.med.sestra

1 kandidata

Njega bolesnika (praksa)

12.00.

Beganović Mediha, dipl.med.sestra

1 kandidat

 

II razred

26.01.216.god

PREDMET

TERMIN

ISPITIVAČ

Broj kandidata

Njega bolesnika (praksa)

9.30.

Hasanica Adela, dipl.med.sestra

1 kandidat

Anatomija i fiziologija čovjeka

10.00.

Đikić dr. Jadranka

1 kandidat

 

Za sve dodatne informacije obratiti se Ilvani Zukanović, prof. predsjedniku ispitne komisije.

 

 

 
R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku šk.2015/2016. godi Ispis E-mail
Autor Urednik   
Srijeda, 06 Januar 2016 17:38

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-23/16

Sarajevo, 06.01.2016. godine

  

Na osnovu člana 81. tačka 6. i člana 82. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/10), Nastavničko vijeće JU Srednje medicinske škole Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku šk.2015/2016. godine

 

I RAZRED

 

Komisija: 1. Salihović Senada, viša med.sestra - predsjednik

                 2. Šukalo Subha, prof. – stalni član

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

18.01.2016.

09:15

Fizika (pismeni)

Pelto Mirnes, prof.

18.01.2016.

10:00

Propedeutika

Nuhbegović Faketa, prof.

18.01.2016.

10:30

Hemija

Ćatić Anela, prof.

18.01.2016.

11:00

Latinski jezik

(pismeni)

Dević Sabina, prof.

18.01.2016.

11:45

Osnovi higijene i zdravstvene njege (teorija)

Ždralović dr. Naida

19.01.2016.

09:15

Fizika (usmeni)

Pelto Mirnes, prof.

19.01.2016.

09:45

Biologija

Alić Naida, prof.

19.01.2016.

10:15

Latinski jezik

(usmeni)

Dević Sabina, prof.

19.01.2016.

11:30

Kultura religija

Smiljanić Igor, prof.

19.01.2016.

11:45

Anatomija i fiziologija čovjeka

Mukača dr. Elvedina

20.01.2016.

09:15

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

20.01.2016.

11:00

Informatika

Mehanić-Kapo Belma, prof.

20.01.2016.

11:15

Osnovi higijene i zdravstvene njege (praksa)

Ždralović dr. Naida

20.01.2016.

12:30

Njega bolesnika (praksa)

Lonić Naida, dipl.med.sestra

                                                                                                            

 D I R E K T O R I C A

Kacila dr. Sabina 

                                                                                             

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-23/16

Sarajevo, 06.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 81. tačka 6. i člana 82. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/10), Nastavničko vijeće JU Srednje medicinske škole Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku šk. 2015/2016. godine

 

II  RAZRED

 

Komisija: 1. Mehanić-Kapo Belma, prof. - predsjednik

                 2. Šukalo Subha, prof. – stalni član

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

21.01.2016.

09:00

Latinski jezik

(pismeni)

Zalihić Taiba, prof.

21.01.2016.

10:00

Mikrobiologija i parazitologija

Ramović dr. Elvira

21.01.2016.

11:00

Biologija

Jahić Džanela, prof.

21.01.2016.

11:30

Kultura religija

Smiljanić Igor, prof.

21.01.2016.

12:00

Njega bolesnika (praksa)

Hasanica Adela, dipl.med.sestra

21.01.2016.

13:30

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Hadžić dr. Selma

22.01.2016.

09:00

Fizika (pismeni)

Pelto Mirnes, prof.

22.01.2016.

10:00

Matematika (pismeni)

Odobašić Dženana, prof.

22.01.2016.

10:45

Latinski jezik

(usmeni)

Zalihić Taiba, prof.

22.01.2016.

12:00

Anatomija i fiziologija čovjeka

Đikić dr. Jadranka

25.01.2016.

09:00

Fizika (usmeni)

Pelto Mirnes, prof.

25.01.2016.

09:15

Matematika (usmeni)

Odobašić Dženana, prof.

25.01.2016.

09:30

Historija

Džaferović Tarik, prof.

25.01.2016.

09:45

Propedeutika (praksa)

Ćatić Anela, prof.

25.01.2016.

10:00

Geografija

Kaljanac Sabina, prof.

25.01.2016.

11:00

Hemija

Banović Enisa, prof.

25.01.2016.

11:30

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

25.01.2016.

13:00

Mikrobiologija (praksa)

Mukača dr. Elvedina

                                                                                                    

 D I R E K T O R I C A

 Kacila dr. Sabina 

                                                                                   

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-23/16

Sarajevo, 06.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 81. tačka 6. i člana 82. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/10), Nastavničko vijeće JU Srednje medicinske škole Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u januarsko-februarskom  ispitnom roku šk. 2015/2016. godine

 

III  RAZRED

 

Komisija: 1.  Handžić Dijana, prof. - predsjednik

                 2.  Kešo Sadina, prof.  – stalni član

 

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

26.01.2016.

08:15

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Ibišević Arijana, prof.

26.01.2016.

09:00

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hajdarević Kemo, prof.

26.01.2016.

09:30

Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava

Redžepagić Ismail, prof.

26.01.2016.

10:00

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

26.01.2016.

10:45

Farmaceutska tehnologija (teorija)

mr.ph.Crnomerović-Zilić Belma

26.01.2016.

11:00

Farmaceutska hemija

mr.ph. Jažić Amela

26.01.2016.

11:30

Analitička hemija (teorija)

Omerčić Sabina, prof.

26.01.2016.

11:45

Analitička hemija (praksa)

Omerčić Sabina, prof.

26.01.2016.

12:00

Zdravstvena psihologija i etika

Muminović-Kurić Jasenka, prof.

26.01.2016.

12:45

Vjeronauka

Išerić Amira, prof.

26.01.2016.

13:30

Kultura religija

Smiljanić Igor, prof.

26.01.2016.

14:00

Socijalna medicina

Hadžić dr. Selma

27.01.2016.

08:15

Engleski jezik

(pismeni)

Čengić Erna, prof.

27.01.2016.

09:00

Bosanski jezik i književnost (usmeni)

Ibišević Arijana, prof.

27.01.2016.

09:15

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

27.01.2016.

09:45

Biologija

Lukić Dejana, prof.

27.01.2016.

10:15

Hemija

Pašalić Abela, prof.

27.01.2016.

11:15

Bromatologija

(teorija i praksa)

Zukanović Ilvana, prof.

27.01.2016.

11:45

Klinička biohemija

(praksa)

Kadrić dr.Azra

27.01.2016.

12:00

Prva pomoć

Softić-Namas dr. Safija

27.01.2016.

12:30

Dermatologija

Softić-Namas dr. Safija

27.01.2016.

12:45

Farmaceutska tehnologija (praksa)

mr.ph. Škrijelj Selvija

27.01.2016.

13:00

Farmakologija

Ramović dr. Elvira

27.01.2016.

13:30

Zarazne bolesti

Đikić dr. Jadranka

28.01.2016.

08:00

Engleski jezik

(usmeni)

Čengić Erna, prof.

28.01.2016.

08:45

Hirurgija

Smajlović dr. Sabina

28.01.2016.

10:00

Interne bolesti

Smajlović dr. Sabina

28.01.2016.

11:00

Praktična nastava (MST)

Beganović Mediha,dipl.med.sestra

Salihović Senada,viša med.sestra

28.01.2016.

12:45

Patologija

Mukača dr. Elvedina

28.01.2016.

13:15

Mikrobiologija (praksa)

Mukača dr. Elvedi

D I R EKTORICA

Kacila dr. Sabina

                                                                                           

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-23/16

Sarajjevo, 06.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 81. tačka 6. i člana 82. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/10), Nastavničko vijeće JU Srednje medicinske škole Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u januarsko-februarskom  ispitnom roku šk. 2015/2016. godine

 

IV  RAZRED

 

Komisija: 1.  Mukača dr. Elvedina, prof. - predsjednik

                 2.  Kešo Sadina, prof.  – stalni član

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

02.02.2016.

10:45

Njemački jezik

(pismeni)

Selimović Hajrija, prof.

02.02.2016.

11:30

Engleski jezik (pismeni)

Čengić Erna, prof.

02.02.2016.

12:15

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Handžić Dijana, prof.

02.02.2016.

13:00

Hemija

Banović Enisa, prof.

02.02.2016.

13:45

Farmaceutska hemija

mr.ph. Jažić Amela

02.02.2016.

14:15

Industrijska tehnologija

mr.ph. Škrijelj Selvija

02.02.2016.

14:50

Farmaceutska tehnologija

mr.ph. Crnomerović-Zilić Belma

02.02.2016.

15:20

Farmaceutska tehnologija (praksa)

mr.ph. Crnomerović-Zilić Belma

02.02.2016.

15:30

Industrijska tehnologija (praksa)

mr.ph. Škrijelj Selvija

02.02.2016.

15:40

Kultura religija

Smiljanić Igor, prof.

02.02.2016.

16:10

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

02.02.2016.

17:00

Praktična nastava (medicinska sestra-tehničar)

Borić Surana, dipl.med.sestra

Dizdarević Elma, dipl.med.sestra

Dizdarević Altijana, dipl.med.sestra

Omerhodžić-Sokolović Belma, dipl.med.sestra

Pleho Jasmina, dipl.med.sestra

03.02.2016.

11:30

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

03.02.2016.

12:00

Klinička biohemija (teorija)

Kadrić dr. Azra

03.02.2016.

12:30

Klinička biohemija (praksa)

Kadrić dr. Azra

03.02.2016.

12:50

Biologija

Lukić Dejana, prof.

03.02.2016.

13:50

Sociologija

Zukanović Nermin, prof.

03.02.2016.

14:15

Farmakognozija

mr.ph. Jažić Amela

03.02.2016.

14:35

Urgentna medicina

Ramović dr. Elvira

03.02.2016.

16:00

Zdravstvena psihologija i etika

Jovanović-Halilović Mirjana, prof.

03.02.2016.

17:30

Bosanski jezik i književnost (usmeni)

Handžić Dijana, prof.

03.02.2016.

18:00

Pedijatrija

Đikić dr. Jadranka

04.02.2016.

11:00

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Kurtović Vedad, prof.

04.02.2016.

11:30

Ginekologija i akušerstvo

Ramović dr. Elvira

04.02.2016.

13:00

Kozmetologija

mr.ph. Kantardžić Elida

04.02.2016.

13:20

Socijalna medicina

Hadžić dr. Selma

04.02.2016.

13:40

Mikrobiologija (praksa)

Mukača dr. Elvedina

04.02.2016.

14:00

Histološka tehnika (teorija)

Smajlović dr. Sabina

04.02.2016.

14:20

Histološka tehnika (praksa)

Smajlović dr. Sabina

04.02.2016.

14:45

Njemački jezik (usmeni)

Selimović Hajrija, prof.

04.02.2016.

15:00

Interne bolseti

Kržalić dr. Fadila

04.02.2016.

16:30

Engleski jezik (usmeni)

Čengić Erna, prof.

04.02.2016.

16:40

Neuropsihijatrija

Jovović-Sadiković Tamara, prof.

04.02.2016.

17:30

Hematologija

Jovović-Sadiković dr.Tamara

04.02.2016.

17:40

Vjeronauka

Išerić Amira, prof.

04.02.2016.

18:30

Hematologija (praksa)

Spahić Ilda, dipl.ing.lb.dg.

 

D I R E K T O R I C A

 Kacila dr. Sabina

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku šk. 2015/2016. god Ispis E-mail
Autor M.J.H.   
Srijeda, 06 Januar 2016 17:24

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-23/16

Sarajevo, 06.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 81. tačka 6). i člana 82. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/10), Nastavničko vijeće JU Srednje medicinske škole Sarajevo donijelo je

 

Više...
 
4. Sarajevski likovni salon Ispis E-mail
Autor Sabina Kaljanac, Belma Mehanić-Kapo   
Nedjelja, 03 Januar 2016 22:38

alt

U srijedu 30. decembra 2015.godine  članovi Geografske i Fotografske sekcije sa profesoricama Kapo Mehanić Belmom i Kaljanac Sabinom  posjetili su  4. Sarajevski likovni salon  koji je otvoren  u Collegium Artisticumu u Skenderiji  gdje su članovi Udruženja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo izložili  umjetnička djela.Umjetničko djelo na fotografiji je rad profesora Enesa Sivca koji se upoznao sa našim učenicima. Također, njegovo umjetničko  djelo pod nazivom „Konfesije“ se nalazi na ulazu naše škole.

alt

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 52

Dan voda - Tvoja poruka je...