O B A V I J E S T za vanredne učenike koji će polagati ispite u junskom ispitnom roku školske 2018/2019.

JU  SREDNJA  MEDICINSKA  ŠKOLA  

 

                 SARAJEVO

 


O B A V I J E S T

Vanredni učenici koji će polagati ispite u junskom ispitnom roku školske 2018/2019. godine prijave mogu predati u vremenu  od

15.05.2019. – 21.05.2019. godine   

svakim radnim danom od  9,00 – 13,00 sati u Sekretarijatu škole.

 

Kandidati koji prvi put prijavljuju polaganje ispita treba da predaju sljedeća dokumenta:

 1. popunjen zahtjev za upis
 2. popunjenu prijavu za polaganje ispita
 3. svjedočanstva prethodno završene srednje škole
 4. izvod iz matične knjige rođenih
 5. izvod iz matične knjige vjenčanih
 6. rješenje o razlici predmeta
 7. potvrdu o obavljenoj pripremnoj nastavi
 8. uplatnice za ispite predati prilikom prijave ispita.

 

Kandidati koji nastavljaju polaganje ispita treba da predaju sljedeća dokumenta:

 1. popunjen zahtjev za upis / ako započinju polaganje novog razreda
 2. popunjenu prijavu za polaganje ispita
 3. potvrdu o obavljenoj pripremnoj nastavi
 4. uplatnice za ispite predati prilikom prijave ispita.

 

                                                                 

  D I R E K T O R I C A      

                                                                              Kešo Sadina, prof.      

 

  JU  SREDNJA  MEDICINSKA  ŠKOLA

                 SARAJEVO

 

O B A V I J E S T

 

Vanredni učenici koji će polagati maturski ispit u junskom ispitnom roku školske 2018/2019. godine prijave mogu predati u vremenu  od

15.05.2019. – 21.05.2019. godine

svakim radnim danom od  9,00 – 13,00 sati u Sekretarijatu škole.

 

 

Kandidati koji prijavljuju polaganje maturskog ispita treba da predaju sljedeća dokumenta:

 

 1. Popunjenu prijavu za polaganje maturskog ispita,

Na prijavi je potrebno napisati predmet i ime i prezime profesora kod kojeg se polaže maturski ispit.

 1. Uplatnicu za polaganje maturskog ispita.

 

 

D I R E K T O R I C A   

                                                                                                            Kešo Sadina, prof.