TERMINI INFORMACIJA ZA RODITELJE

TERMINI INFORMACIJA ZA RODITELJE

RAZR.

 

IME  RAZREDNIKA

INFORMACIJE ZA RODITELJE

I- a    

Ćemo Naida

SRIJEDA 14:00-14:45

I-b

Odobašić Dženana

SRIJEDA 14:45-15:35

I-c

Mukača Elvedina

UTORAK 13:50-14:35

I-d

Ždralović Naida

PONEDJELJAK 14:00-14:45

I-e

Pelto Mirnes

UTORAK 17:30-18:15

I-f 

Islamović Nusret

PONEDJELJAK 17:30-18:15

II-a   

Jahić Džanela

PONEDJELJAK 11:30-12:15

II-b

Hadžović Jasmina

PETAK 12:20-13:05

II-c

Hasanica Adela

SRIJEDA 13:50-14:35

II-d

Pašalić Abela

ČETVRTAK 17:30-18:15

II-e

Brulić Šipilović Vildana

PONEDJELJAK 13:50-14:35

II-f

Hajdarević Kemo

ČETVRTAK 16:30-17:15

III-a

Kržalić Fadila

ČETVRTAK 18:15-19:05

III-b 

Alić Naida

ČETVRTAK 15:45-16:30

III-c

Ibišević Arijana

PONEDJELJAK 15:40-16:25

III-d

Lukić Dejana

PONEDJELJAK 18:20-19:05

III-e

Kekić Alen

SRIJEDA 15:40-16:25

III-f

Jovanović Halilović Mirjana

UTORAK 17:30-18:15

IV-a

Ćatić Anela

SRIJEDA 12:20-13:05

IV-b

Hadžić Selma

PETAK 13:10-13:55

IV-c

Pleho Jasmina

SRIJEDA 12:15-14:00,

PETAK 12:15-13:10

IV-d

Jažić Amela

ČETVRTAK 15:40-16:25

IV-e

Zukanović Ilvana

PONEDJELJAK17:30-18:15

IV-f

Muminović Kurić Jasenka

SRIJEDA 18:15-19:00