Sajam srednjih škola Kantona Sarajevo 2024.

.

13.5.2024. godine plato ispred ARIA mall centra postaje lokacija promocije srednjoškolskog obrazovanja Kantona Sarajevo. Pod okriljem Ministarstva za nauku i obrazovanje Kantona Sarajevo, u saradnji sa Zajednicom srednjih škola, održan je jednodnevni Sajam srednjih škola. JU Srednja medicinska škola Sarajevo, bogato osmišljenim programom aktivnosti, participira u ovoj značajnoj manifestaciji promovirajući sve specifičnosti svoga djelovanja. U dinamičnoj atmosferi, kroz razgovor sa učenicima škole i njihovim profesorima, zainteresirani osnovnoškolci imali su priliku upoznati se sa širokim dijapazonom mogućnosti zanimanja koja naša škola nudi. Posredstvom pripremljenog video materijala potencijalno budući učenici mogli su da saznaju više o aktivnostima koje se sprovode na nivou sekcija, a koje za cilj imaju razvijanje kreativnosti i tehnika rada od krucijalnog značaja za aktivno djelovanje u budućoj struci. Mjerenje pritiska i šećera u krvi sprovedeno od strane učenica škole pod supervizijom njihovih profesorica, poslužilo je poput dobrog primjera usvojenih manuelnih vještina za koje se mogu educirati i učenici koji imaju želju upisati našu školu. Informativni letci sa precizno opisanim smjerovima škole, zatim izložene različite vrste krema oformljene saradnjom učenika i profesora, te mnogi vizuelni rekviziti koji su ukrašavali štand reflektirali su brojne mogućnosti s odličnom radnom perspektivom po završetku naše škole.


Zabilježene impresije sa štanda naše škole možete pogledati u foto galeriji.