RASPORED POLAGANJA DOPUNSKIH ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU

ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Raspored polaganja dopunskih ispita za redovne učenike u januarskom ispitnom roku: