Posjeta Poljoprivredno - prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, maj 2024.

maj 2024.

Učenici JU Srednja medicinska škola Sarajevo, IIId, IIIe i IIIf odjeljenja, njih 60, u pratnji profesorica Ilvane Zukanović i Aline Muratović-Tasovac, posjetili su Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu. doc. dr Munevera Begić upoznala je učenike sa radom Fakulteta, studijskim programom, mogućnostima i prilikama koje nudi Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, a nakon toga učenici su se detaljno upoznali sa radom laboratorija Fakulteta.

Doc. dr Tarik Dizdarević, doc. dr Munevera Begić i doc. dr Amila Oras predstavili su Laboratoriju za mljekarstvo i sirarstvo, Tehnološku laboratoriju i Laboratoriju za analizu prehrambenih proizvoda biljnog porijekla. Učenici su se kroz prezentaciju rada u laboratorijama upotpunili već stečeno znanje iz pojedinih oblast , te su imali priliku vidjeti inovacije iz oblasti industriji hrane.