RASPORED POLAGANJA VANREDNIH ISPITA U AUGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠK. 2017/18. GOD

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO   Broj: 02-1-962/18 Sarajevo, 10.08.2018. godine   Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je     R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u augustovsko-septembarskom ispitnom roku šk. 2017/2018. godine   I RAZRED   Komisija: 1.  Mehanić-Kapo Belma, dipl.ing.el - predsjednik                  2.  Šukalo Subha, prof. – stalni član   DATUM VRIJEME PREDMET ISPITIVAČ 23.08.2018. 9:00 Fizika (pismeni ispit) Šukalo Subha, prof. 23.08.2018. 9:45 Biologija Jahić Džanela, prof. 23.08.2018. 10:00 Vjeronauka Mujić Bedrija, prof. 23.08.2018. 10:10 Osnovi higijene i zdravstvena njega Hadžić dr. Selma 23.08.2018. 10:30  Njega bolesnika Ćemo Naida, dipl.med.sestra 23.08.2018. 10:50 Osnovi higijene i zdravstvena njega (praksa) Hadžić dr. Selma 23.08.2018. 11:10 Latinski jezik (pismeni ispit) Dević Sabina, prof. 24.08.2018. 10:30 Fizika (usmeni ispit) Šukalo Subha, prof. 24.08.2018. 11:00 Latinski jezik (usmeni ispit) Dević Sabina, prof.    D I R E K T O R I C A    Kešo Sadina, prof.       Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO   Broj: 02-1-962/18 Sarajevo, 10.08.2018. godine   Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je   R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u augustovsko-septembarskom ispitnom roku šk. 2017/2018. godine     II RAZRED   Komisija: 1. Mehanić-Kapo Belma, dipl.ing.el. - predsjednik                  2. Ramović dr. Elvira– stalni član   DATUM VRIJEME PREDMET ISPITIVAČ  27.08.2018. 9:00 Latinski jezik (pismeni ispit) Dević Sabina, prof. 27.08.2018. 9:50 Njega bolesnika Dizdarević Elma, dipl.med.sestra 27.08.2018. 10:50 Mikrobiologija (praksa) Mukača dr. Elvedina 27.08.2018. 11:30 Osnovi higijene i zdravstvena njega Hadžić dr. Selma, prof. 28.08.2018. 9:00  Anatomija i fiziologija čovjeka Đikić dr. Jadranka 28.08.2018. 10:10 Mikrobiologija i parazitologija Ramović dr. Elvira 28.08.2018. 10:40 Latinski jezik usmeni ispit) Dević Sabina, prof. 28.08.2018. 11:30 Kultura religija Zukanović Nermin, prof. 28.08.2018. 11:50 Vjeronauka Mujić Bedrija, prof.
  D I R E K T O R I C A Kešo Sadina , prof.     Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO   Broj: 02-1-962/18 Sarajevo, 10.08.2018. godine   Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je     R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u augustovsko-septembarskom ispitnom roku   šk. 2017/2018. godine   III RAZRED   Komisija: 1. Salihović Senada, viša med.sestra- predsjednik                  2. Ramović dr. Elvira – stalni član   DATUM VRIJEME PREDMET ISPITIVAČ 29.08.2018. 09:00 Fizika (pismeni ispit) Glamočić Adnan, prof. 29.08.2018. 09:45 Tjelesni i zdravstveni odgoj Hujić Suada, prof. 29.08.2018. 10:00 Hemija Pašalić Abela, prof. 29.08.2018. 11:00 Biologija Alić Naida, prof. 29.08.2018. 11:45 Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava Redžepagić Ismail, prof. 29.08.2018. 12:00 Zdravstvena psihologija i etika Muminović-Kurić Jasenka, prof. 29.08.2018. 12:30 Socijalna medicina Hadžić dr. Selma 29.08.2018. 13:15 Farmaceutska tehnologija Mujezin Indira, magistar farmaceutskih nauka 29.08.2018. 13.30 Klinička biohemija Kržalić dr. Fadila 30.08.2018. 09:00 Engleski jezik (pismeni ispit) Čengić Erna, prof. 30.08.2018. 09:45 Fizika (usmeni ispit) Glamočić Adnan, prof. 30.08.2018. 10:15 Hirurgija - praksa Salihović Senada, viša med.sestra 30.08.2018. 10:15 Interne bolesti - praksa Beganović Mediha, dipl.med.sestra 30.08.2018. 11:15 Patologija Smajlović dr. Sabina 30.08.2018. 12:00 Interne bolesti Smajlović dr. Sabina 30.08.2018. 12:35 Hirurgija Smajlović dr. Sabina         30.08.2018. 13:05 Farmaceutska hemija mr.ph. Jažić Amela 30.08.2018. 13:25 Kozmetologija mr.ph. Jažić Amela 31.08.2018. 09:00 Engleski jezik (usmeni ispit) Čengić Erna, prof. 31.08.2018. 09:15 Bromatologija Zukanović Ilvana, dipl.ing poljoprivrede 31.08.2018. 10:00 Bromatologija - praksa Zukanović Ilvana, dipl.ing poljoprivrede 31.08.2018. 10:20 Analitička hemija Omerčić Sabina,dipl ing. 31.08.2018. 10:35 Analitička hemija - praksa Omerčić Sabina,dipl ing 31.08.2018. 10:50 Vjeronauka Išerić Amira, prof. 31.08.2018. 11:05 Statistika Brulić-Šipilović Vildana, prof. 31.08.2018. 11:20 Mikrobiologija- praksa Kekić dr. Alen 31.08.2018. 11:45 Zarazne bolesti  Ramović dr. Elvira 31.08.2018. 12:10 Farmakologija Ramović dr. Elvira 31.08.2018. 12:45 Sanitarna tehnika Ramović dr. Elvira 31.08.2018. 13:00 Klinička biohemija - praksa Spahić Ilda, dipl.ing.med.lbdg.                                                                                                                  D I R E K T O R I C A Kešo Sadina, prof.           Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO   Broj: 02-1-962/18 Sarajevo, 10.08.2018. godine   Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je   R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u augustovsko-septembarskom ispitnom roku   šk. 2017/2018. godine   IV RAZRED Komisija: 1.   Jovanović – Halilović Mirjana, prof. - predsjednik                  2.   Šukalo Subha, prof. – stalni član   DATUM VRIJEME PREDMET ISPITIVAČ 04.09.2018. 11:00 Fizika (pismeni ispit) Šukalo Subha, prof. 04.09.2018. 12:00 Biologija Lukić Dejana, prof. 04.09.2018. 13:00 Zdravstvena psihologija i etika Jovanović-Halilović Mirjana, prof. 04.09.2018. 14:00 Tjelesni i zdravstveni odgoj Hajdarević Kemo, prof. 04.09.2018. 14:10 Farmakologija Ramović dr. Elvira 04.09.2018. 14:20 Sociologija Selmanović Nedžajet, prof. 04.09.2018. 14:50 Kultura religija  Ušanović Sehija, prof. 04.09.2018. 15:00 Farmaceutska tehnologija mr.ph. Jažić Amela 04.09.2018. 15:10 Farmceutska tehnologija - praksa mr.ph. Jažić Amela 04.09.2018. 15:20 Industrijska tehnologija mr.ph. Jažić Amela 05.09.2018. 11:00 Fizika (usmeni ispit) Šukalo Subha, mprof. 05.09.2018. 11:30 Hemija Pašalić Abela, prof. 05.09.2018. 12:10 Hematologija - praksa   05.09.2018. 12:30 Klinička biohemija - praksa   05.09.2018. 12:50 Histološka tehnika Smajlović dr. Sabina 05.09.2018. 13:00 Histološka tehnika - praksa Smajlović dr. Sabina 05.09.2018. 13:10 Mikrobiologija - praksa Kadrić dr. Azra 05.09.2018. 13:20 Hematologija Kadrić dr. Azra 05.09.2018. 13:40 Klinička biohemija Smajlović dr. Sabina 05.09.2018. 14:00 Interne bolesti - praksa Beganović Mediha, dipl.med.sestra 05.09.2018. 14:00 Pedijatrija - praksa Pleho Jasmina, dipl.med.sestra 05.09.2018. 14:00 Ginekologija i akušerstvo - praksa Pleho Jasmina, dipl.med.sestra 05.09.2018. 14:00 Zarazne bolesti - praksa Dizdarević Elma, dipl.med.sestra 05.09.2018. 14:00 Urgentna medicina - praksa Dizdarević Elma, dipl.med.sestra 06.09.2018. 11:00 Neuropsihijatrija Mukača dr. Elvedina 06.09.2018. 12:00 Urgentna medicina Kadrić dr. Azra 06.09.2018. 13:00 Pedijatrija Đikić dr. Jadranka 06.09.2018. 14:00 Interne bolesti Kadrić dr. Azra 06.09.2018. 15:00 Ginekologija i akušerstvo Đikić dr. Jadranka 06.09.2018. 16:00 Vjeronauka Išerić Amira, prof.                                                                                                                    D I R E K T O R I C A Kešo Sadina, prof.