O B A V I J E S T ZA VANREDNE UÄŒENIKE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO   Broj: 04-2-2177/18 Sarajevo, 24.12.2018. godine   Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je     R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku šk. 2018/2019. godine   I RAZRED   Komisija: 1. Jovanović-Halilović Mirjana, prof. - predsjednik                  2.  Šukalo Subha, prof. – stalni član   DATUM VRIJEME PREDMET ISPITIVAÄŒ 21.01.2019. 09:00 Latinski jezik (pismeni) Dević Sabina, prof. 21.01.2019. 10:00 Bosanski jezik i književnost (pismeni) Hrustemović Zahida, prof. 21.01.2019. 11:00 Matematika (pismeni) Brulić-Šipilović Vildana, prof. 21.01.2019. 12:00 Tjelesni i zdravstveni odgoj Hujić Suada, prof. 21.01.2019. 12:10 Historija Hajrulahović Samir, prof. 21.01.2019. 12:20 Anatomija i fizologija čovjeka Đikić dr. Jadranka 22.01.2019. 09:00 Engleski jezik (pismeni) Hadžović Jasmina, prof. 22.01.2019. 10:00 Fizika (pismeni) Šukalo Subha, prof. 22.01.2019. 11:00 Bosanski jezik i književnost (usmeni) Hrustemović Zahida, prof. 22.01.2019. 11:10 Matematika (usmeni) Brulić-Šipilović Vildana, prof. 22.01.2019. 11:30 Kultura religija Ušanović Sehija, prof. 22.01.2019. 11:40 Propedeutika (praktična nastava) Ćatić Anela, prof. 22.01.2019. 12:00 Osnovi higijene i zdravstvene njege Ždralović dr. Naida 22.01.2019. 13:00 Osnovi higijene i zdravstvene njege (praktična nastava) Ždralović dr. Naida 23.01.2019. 09:00 Latinski jezik (usmeni) Dević Sabina, prof. 23.01.2019. 09:40 Fizika (usmeni) Šukalo Subha, prof. 23.01.2019. 10:10 Engleski jezik (usmeni) Hadžović Jasmina, prof. 23.01.2019. 10:20 Informatika Mehanić-Kapo Belma, prof. 23.01.2019. 10:40 Biologija Jahić Džanela, prof. 23.01.2019. 11:10 Hemija Pašalić Abela, prof. 23.01.2019. 11:40 Vjeronauka Išerić Amira, prof. 23.01.2019. 12:40 Njega bolesnika (praktična nastava) Ćemo Naida, dipl.med.sestra                                                                                                              
D I R E K T O R I C A                                                                                                                                                                                                                             Kešo Sadina, prof.   Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO   Broj: 04-2-2177/18 Sarajevo, 24.12.2018. godine   Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednje medicinske škole Sarajevo donijelo je     R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku šk.2018/2019. godine   II RAZRED   Komisija: 1. Jovanović-Halilović Mirjana, prof.  - predsjednik                  2. Ramović dr. Elvira – stalni član   DATUM VRIJEME PREDMET ISPITIVAÄŒ 24.01.2019. 09:00 Latinski jezik (pismeni) Dević Sabina, prof. 24.01.2019. 10:00 Bosanski jezik i književnost (pismeni) Hrustemović Zahida, prof. 24.01.2019. 10:50 Kultura religija Ušanović Sehija, prof. 24.01.2019. 11:10 Historija Hajrulahović Samir, prof. 24.01.2019. 11:20 Biologija Jahić Džanela, prof. 24.01.2019. 11:40 Hemija Omerčić Sabina, prof. 24.01.2019. 12:00 Njega bolesnika (praktična nastava) Grcić Lejla, dipl.med.sestra 25.01.2019. 09:00 Fizika (pismeni) Šukalo Subha, prof. 25.01.2019. 10:00 Latinski jezik (usmeni) Dević Sabina, prof. 25.01.2019. 10:50 Bosanski jezik i književnost (usmeni) Hrustemović Zahida, prof. 25.01.2019. 11:00 Geografija Kaljanac Sabina, prof. 25.01.2019. 12:00 Anatomija i fiziologija čovjeka Mukača dr. Elvedina 25.01.2019. 13:00 Mikrobiologija (praktična nastava) Mukača dr. Elvedina 28.01.2019. 09:00 Vjeronauka Mujić Bedrija, prof. 28.01.2019. 10:00 Fizika (usmeni) Šukalo Subha, prof. 28.01.2019. 10:10 Osnovi higijene i zdravstvene njege Hadžić dr. Selma 28.01.2019. 11:30 Mikrobiologija i parazitologija Ramović dr. Elvira 28.01.2019. 12:30 Propedeutika (praktična nastava) Ćatić Anela, prof.                                                                                                     
D I R E K T O R I C A                                                                                                                                                                                                                             Kešo Sadina, prof.     Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO   Broj: 04-2-2177/18 Sarajevo, 24.12.2018. godine   Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je     R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u  januarsko-februarskom ispitnom roku šk.2018/2019. godine   III RAZRED   Komisija: 1. Hadžić dr. Selma- predsjednik                  2.  Ramović dr. Elvira – stalni član   DATUM VRIJEME PREDMET ISPITIVAÄŒ 29.01.2019. 11:00 Fizika (pismeni) Šukalo Subha, prof. 29.01.2019. 12:00 Bosanski jezik i književnost (pismeni) Ibišević Arijana, prof. 29.01.2019. 12:45 Hirurgija (praktična nastava) Salihović Senada, viša med.sestra 29.01.2019. 12:45 Interne bolesti (praktična nastava) Beganović Mediha, dipl.med.sestra 29.01.2019. 13:45 GraÄ‘ansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava Redžepagić Ismail, prof. 29.01.2019. 14:10 Vjeronauka Mujić Bedrija, prof. 29.01.2019. 15:00 Patologija Smajlović dr. Sabina 29.01.2019. 15:40 Zarazne bolesti Ramović dr. Elvira 30.01.2019. 09:30 Farmakologija Ramović dr. Elvira 30.01.2019. 10:30 Dermatologija Ramović dr. Elvira 30.01.2019. 10:45 Prva pomoć Ramović dr. Elvira 30.01.2019. 10:55 Tjelesni i zdravstveni odgoj Hujić Suada, prof. 30.01.2019. 11:15 Engleski jezik (pismeni) Hadžović Jasmina, prof. 30.01.2019. 12:00 Fizika (usmeni) Šukalo Subha, prof. 30.01.2019. 12:45 Hemija Pašalić Abela, prof. 30.01.2019. 13:45 Njemački jezik (pismeni) Selimović Hajrija, prof. 30.01.2019. 14:45 Bromatologija Zukanović Ilvana, prof,. 30.01.2019. 15:10 Bromatologija (praktična nastava) Zukanović Ilvana, prof. 30.01.2019. 15:20 Kozmetologija mr.ph. Jažić Amela 30.01.2019. 15:50 Farmaceutska tehnologija mr.ph. Jažić Amela 30.01.2019. 16:10 Farmaceutska hemija mr.ph. Jažić Amela 30.01.2019. 16:30 Bosanski jezik i književnost (usmeni) Ibišević Arijana, prof. 30.01.2019. 16:50 Zdravstvena psihologija i etika Muminović-Kurić Jasenka, prof. 31.01.2019. 10:30 Biologija Alić Naida, prof. 31.01.2019. 11:30 Engleski jezik (usmeni) Hadžović Jasmina, prof. 31.01.2019. 12:00 Njemački jezik (usmeni) Selimović Hajrija, prof. 31.01.2019. 12:10 Statistika Brulić-Šipilović Vildana, prof. 31.01.2019. 12:20 Farmaceutska tehnologija (praktična nastava) mr.ph. Škrijelj Selvija 31.01.2019. 12:30 Mikrobiologija (praktična nastava) Kekić dr. Alen 31.01.2019. 12:40 Sanitarna tehnika Kadribašić dr. Ribana 31.01.2019. 12:50 Interne bolesti Smajlović dr. Sabina 31.01.2019. 14:00 Hirurgija Smajlović dr. Sabina 31.01.2019. 14:45 Analitička hemija Omerčić Sabina, prof. 31.01.2019. 15:15 Socijalna medicina Hadzić dr. Selma                                                                                                                                                                                                                               
D I R E K T O R I C A                                                                                                                                                                                                                             Kešo Sadina, prof.       Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO   Broj: 04-2-2177/18 Sarajevo, 24.12.2018. godine   Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je     R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku šk.2018/2019. godine   IV RAZRED   Komisija: 1.  Kadribašić dr. Ribana - predsjednik                  2.  Šukalo Subha, prof. – stalni član   DATUM VRIJEME PREDMET ISPITIVAÄŒ 01.02.2019. 09:00 Fizika (pismeni) Šukalo Subha, prof. 01.02.2019. 10:00 Engleski jezik (pismeni) ÄŒengić Erna, prof. 01.02.2019. 11:30 Pedijatrija Đikić dr. Jadranka 01.02.2019. 12:20 Interne bolesti (praktična nastava) Omerhodžić-Sokolović Belma, dipl.med.sestra 01.02.2019. 12:20 Zarazne bolesti (praktična nastava) Borić Surana, dipl.med.sestra 01.02.2019. 12:20 Urgentna medicina (praktična nastava) Dizdarević Elma, dipl.med.sestra 01.02.2019. 12:20 Ginekologija i akušerstvo (praktična nastava) Pleho Jasmina, dipl.med.sestra 01.02.2019. 12:20 Pedijatrija (praktična nastava) Dizdarević Altijana, dipl.med.sestra 01.02.2019. 13:00 Interne bolesti Kržalić dr. Fadila 01.02.2019. 13:45 Ginekologija i akušerstvo Kržalić dr. Fadila 01.02.2019. 14:30 Klinička biohemija Kržalić dr. Fadila 01.02.2019. 14:40 Hematologija Kržalić dr. Fadila 04.02.2019. 11:40 Hemija Omerčić Sabina, prof. 04.02.2019. 12:30 Engleski jezik (usmeni) ÄŒengić Erna, prof. 04.02.2019. 12:40 Farmakognozija mr.ph. Jažić Amela 04.02.2019. 12:50 Kozmetologija mr.ph. Jažić Amela 04.02.2019. 13:00 Tjelesni i zdravstveno odgoj Hajdarević Kemo, prof. 04.02.2019. 13:10 Zdravstvena psihologija i etika Jovanović-Halilović Mirjana, prof. 04.02.2019. 13:40 Bosanski jezik i književnost (pismeni) Ibišević Arijana, prof. 04.02.2019. 14:50 Biologija Lukić Dejana, prof. 05.02.2019. 10:00 Urgentna medicina Kadrić dr. Azra 05.02.2019. 10:45 Neuropsihijatrija Kadrić dr. Azra 05.02.2019. 11:30 Histološka tehnika Kekić dr. Alen 05.02.2019. 11:40 Histološka tehnika (praktična nastava) Kekić dr. Alen 05.02.2019. 11:50 Mikrobiologija (praktična nastava) Kekić dr. Alen 05.02.2019. 12:00 Fizika (usmeni) Šukalo Subha, prof. 05.02.2019. 12:40 Sociologija Selmanović NeÄ‘ajet, prof. 05.02.2019. 12:50 Hematologija (praktična nastava) Spahić Ilda, dipl.ing.lb.dg. 05.02.2019. 13:00 Klinička biohemija (praktična nastava) Spahić Ilda, dipl.ing.lb.dg. 05.02.2019. 14:00 Vjeronauka Išerić Amira, prof. 05.02.2019. 14:30 Bosanski jezik i književnost (usmeni) Ibišević Arijana, prof.                                                                                                                      D I R E K T O R I C A                      Kešo Sadina, prof.