O B A V I J E S T ZA VANREDNE UÄŒENIKE - Maturski ispit

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO   Broj: 04-2-2177/18 Sarajevo, 24.12.2018. godine   Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je     R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku šk.2018/2019. godine         MATURA   Komisija: 1. Jovanović - Halilović Mirjana, prof. - predsjednik                  2. Šukalo Subha, prof. – stalni član     DATUM VRIJEME PREDMET ISPITIVAÄŒ 07.02.2019. 13:30 Zarazne bolesti Ramović dr. Elvira 07.02.2019. 14:00 Hematologija Kržalić dr. Fadila 07.02.2019. 14:15 Patologija Smajlović dr. Sabina 08.02.2019. 14:00 Bosanski jezik i književnost (pismeni) Hrustemović Zahida, prof.                                                                                                                                                                                                                            D I R E K T O R I C A                                                                                                                                                                                                                             Kešo Sadina, prof.