Svjetskog dana reanimacije

16.11.2020. je obilježavanje Svjetskog dana reanimacije

Danas su učenici naše škole i profesorica Ribana Kadribašić  prisustvovali obilježavanju Svjetskog dana reanimacije u organizaciji JU ZHMP I Udruženja hitnih medicinskih tehničara FBiH.

Bilo je zadovoljstvo učestvovati u obilježavanju jednog ovako značajnog datuma. Svi smo pokazali spremnost da naučimo sto više o prvoj pomoći, reanimaciji, načinima održavanja života .

Posebne zahvale idu  učenici Melisu Tutundžić koja se sama odazvala na edukaciju kada je čula u medijima da će se održati radionica. Uvijek je važno da sve stečeno znanje možemo primijeniti u svakodnevnici.

Kompletan dođađaj je od posebnog značaja jer su u radionici učestvovali i nekadašnji učenici naše škole:

  • Zukic Abdulah nekadašnji učenik 4a razreda, generacija 2012/2016 godine.
  • Sadikovic Benjamin nekadašnji učenik 4c razreda,generacija2013/2017godine.
  • Subasic Amer nekadašnji učenik 4a razreda, generacija 2013/2017godine.
  • Hožbo Sakib nekadašnji učenik 4a razreda,  generacija 2010/2014godine.