Realizacija projekta "Ko zapravo pobjeđuje?"

u cilju prevencije kockanja i klađenja

Dana 20.3.2024. godine u prostorijama JU Srednja medicinske škole realizirane su prve radionice pod nazivom "Ko zapravo pobjeđuje?" u odjeljenjima prvih razreda ( Ie i Ib). Radionice se realiziraju u okviru vannastavnih aktivnosti koje su odobrene od strane Instituta za preduniverzitetsko obrazovanja s ciljem prevencije kockanja i klađenja, te razvoja adekvatnog odnosa prema igrama na sreću kao i lično odgovornog ponašanja u ovom području. Važno je napomenuti da je program prevencije kockanja mladih "Ko zapravo pobjeđuje?" Prvi naučno zasnovani program razvijen a u našoj zemlji se realizira u saradnji sa udruženjem "NARKO – NE" i Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje. Voditeljica radioinice je profesorica sociologije Selvira Mašnić - koja je ujedno i u ulozi vanjske saradnice Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje.

Atmosferu sa radionica donosimo Vam kroz fotografije.