Posjeta Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

U utorak

25. 4. 2023. godine učenici IIId, IIIe i IIIf odjeljenja, njih 70, u pratnji profesorica Aline Muratović – Tasovać i Ilvane Zukanović, a u okviru predmeta Analitička hemija - praktična nastava i Bromatologija - praktična nastava, posjetili su Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Učenici su imali priliku vidjeti rad sljedećih laboratorija:

- Hemijski laboratorij
- Laboratorij za kontrolu kvaliteta mesa, proizvoda od mesa i gotove hrane;
- Prostoriju za senzornu analizu;
- Laboratorij za kontrolu kvaliteta voća i proizvoda od voća, alkoholnih i bezalkoholnih pića;
- Laboratorij za kontrolu kvaliteta sira;
- Mikrobiološki laboratorij;
- Laboratorij za kontrolu kvaliteta meda i proizvoda;

Učenici su se kroz prezentaciju upoznali sa radom fakulteta, te su vidjeti inovacije iz oblasti industriji hrane.