Planinarsko-ekološka akcija

2.11.2023.

Dana 2.11.2023.godine“, organizovana je planinarsko-ekološka akcija sadnje oko 300 sadnica smrče u kojoj je učestvovalo 40-ak učenika naše škole u pratnji profesorica Omerhodžić – Sokolović Belme i Zukanović Ilvane.


Akcija pošumljavanja organizovana je na području Srnine šume na lokaciji “Bijela Stijena Bukovik” iznad Uževice koja je bila nastavak projekta: "Planinarsko - ekološke sekcije srednjih škola Općine Centar Sarajevo" u organizaciji UDRUŽENJA EKOLOGA „ARBORETUM – BOTANIČKA BAŠTA“