Nedjelja borba protiv TBC-a.

U periodu od 14.09- 21.09.2018 članosi sekcije Crveni križ vršili su distribuciju markica i promotivnog materijala u saradnji sa Crvenim križom Centar povodom obilježavanja Nedjelje borbe protiv TBC.
Humanitarne aktivnosti koje su proveli članovi ove sekcije pokrenute su još tokom prošle školske godine i tom prilikom se prikupilo dosta dječije garderobe i igrečaka. 03-04.09.2018 su iste odnijete u CK Centar početkom ove školske godine.