KVADRAT ZNANJA

Dana 14.02.2019. godine u prostorijama Srednje medicinske škole Sarajevo počeo je novi projekat pod nazivom „Kvadrat znanja“ koji predstavlja jedan novi vid i metod pormocije i prevencije zdravlja na specifičan način, koji do sada nije bio primijenjen u srednjem stručnom obrazovanju budućeg medicinskog kadra. Idejni tvorac novog projekta kao i nosioc projekta „Kvadrat znanja“ je profesorica Ribana dr Kadribašić koja je u saradnji sa učenicama Srednje medicinske škole koji su i članovi sekcije koju vodi „Zdravi životni stilovi“, pozvala i inicirala saradnju između institucija kao i međunarodnu saradnju.
Također moram istaknuti da je projekat podržao kolektiv Srednje medicinske škole Sarajevo na čelu sa direktoricom prof. Sadinom Kešo i zamjenicom prof. Subhom Šukalom kao i direktorica sa J.U.Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo prof.dr.med.sci.Aida Pilav. Novost se ogleda u započetoj saradnji Srednje medicinske škole u Sarajevu  sa J.U.Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, gdje je učešće uzela  prim. dr Emira Tanović Mikulec kao i dr. Spec Lejla Hadžikadić – Gušić,  predstavnica Levine Cancer Institute-Morehead, USA (Breast & Surgical Oncology), predavanjem na temu: Promocija i prevencija u borbi protiv karcinoma dojke. Predavanju su prisustvovali učenici IV (četvrtih) razreda Srednje medicinske škole kao i učenici koji su izrazili želju da prisustvuju predavanju Srednje zubotehničke škole u Sarajevu. Na početku prof. Subha Šukalo je pozdravila sve prisutne i poželjela uspješnu saradnju u sklopu projekta“Kvadrat znanja“ a profesorica dr. Ribana je objasnila prisutnima zašto baš naziv projekta „Kvadrat znanja“. Prim. dr Emira Tanović Mikulec održala uvodno predavanje na datu temu na jedan specifičan način koji je pristupačan i razumljiv uzrastu učenika. Prisutne je zainteresirala temom i problematikom u našem užem okruženju ali i u širem smislu tj. zdravstvenom sistemu. Dr. spec. Lejla Hadžikadić – Gušić predstavnica Levine Cancer Institute-Morehead (Breast & Surgical Oncology), se odazvala na poziv dr Ribane Kadribašić da bude dio novog projekta te u tu čast održala predavanje u kojem je iznijela niz statistika koje su urađene u Americi kao i praktičnih savjeta koje treba svaka žena da zna ali i da primjenjuje. Moramo da naglasimo da su učenici učestvovali u svakoj fazi razrade projekta, kako svojim dekoracijama i porukama koje su danima pripremali zajedno sa pedagogicom Marijom Knežević kako bi pokazali spremnost za promjene pa tako i za primjenu novih saznanja kao i širenju dalje ideje o promociji zdravlja na jednom međunarodnom nivou. Kvadrat znanja je prvi projekat koji je počeo sa idejom spajanja odgojno - obrazovnog sektora sa Javnim zdravstvo KS sa međunarodnim učesnicima, što je i dokumentovano fotografijama koje je uradila učenica iz Informatičke sekcije Mulić Amna.