Dani aktivizma JU Srednja medicinska škola Sarajevo

Ove godine učenici JU Srednja medicinska škola Sarajevo priključili su se kampanji 16 dana aktivizma različitim vrstama aktivnosti. Na prijedlog Vijeće učenika svi učenici škole trebali su izabrati citate poznatih filozofa, književnika, mirotvoraca, umjetnika i ostalih ljudi koji su doprinijeli izgradnji ove naše civilizacije na temu tolerancije. Prikupljeni citati su se čitali na prvom času obje smjene. Od istih su učenici formirali zid tolerancije koji će učenike podsjećati na važnost tolerancije u svakodnevnom životu.
Također, urađen je i kalendar za 2019. godinu sa inspirativnim porukama za svaki mjesec u godini. Cilj je svakodnevno podsjećati učenike na prave životne vrijednosti i na važnost rada na razvoju vlastite ličnosti.