Dabar izazov 2018

U drugom krugu online takmičenja Dabar izazov 2018, takmičari Zejd Nuhanović, Berina Suljević i Amna Mulić osvojili su zapažene rezultate. Takmičenje je trajalo u periodu 11. februar - 18. februar 2019. godine.Kao nagradu, učenici mogu besplatno pohađati Online kurs TP101, C++ - početni nivo, u trajanju od pet sedmica (mart-april).
Kurs organizuju Fondacija Telentium i Dabar Informatičar.
Članovi Informatičke sekcije su pored navedenih aktivnosti obilježili i Dan sigurnog Interneta, 5. februara 2019. godine, podižući svijest vršnjaka zauzimanjem stav da poštivanje drugog i drugačijeg u sajber svijetu počinje od nas samih.