6. april 2023 - DAN GRADA SARAJEVA

Povodom 6.aprila,

 Dana grada Sarajeva, članovi Historijske sekcije sa profesorom Hajrulahović Samirom, pripremili su video o našem voljenom grada koji se može pogledati OVDJE

Profesorica Belma Mehanić Kapo u saradnji sa Ib odjeljenjem, na času informatike, napravlli su web stranica na temu Sarajevo, ljubavi moja, a povodom Dana grada Sarajeva.