22.maja - Svjetskog dana biološke raznolikosti

Povodom 22.maja - Svjetskog dana biološke raznolikosti članica Biološke sekcije napisala referat koji možete pročitati u nastavku

SVJETSKI DAN 

BIODIVERZITETA

“NAŠA RJEŠENJA SU U PRIRODI”

 

Biodiverzitet je raznolikost živog svijeta na planeti Zemlji, a Svjetski dan  biodiverziteta obilježava se svake godine 22. maja da bi se skrenula pažnja na  očuvanje biološke raznolikosti. Biodiverzitet na Zemlji danas čine milioni različitih  bioloških vrsta, koje su proizvod četiri milijarde godina evolucije. On je resurs od  kojeg sve buduće generacije zavise i predstavlja vezu između svih organizama na  Zemlji, a preduslov je za zdravu planetu Zemlju i ima direktan uticaj na kvalitet  života.

Temom biodiverziteta se bavimo jer je svijet, u posljednjih nekoliko decenija,  preživio gubitke mnogih vrsta i staništa, i to veoma zabrinjavajućom brzinom.  Razlog ovakvim gubitcima, prije svega, je ljudska aktivnost, a to je ironija s obzirom  da je sama biološka raznolikost važna za zdravlje ljudi. Čovjek dosta negativno  utiče na prirodu koja ga okružuje – eksploatacija šuma, požari, erozije zemljišta,  prekomjerno korištenje vode… Sve su to problemi koji smetaju ravnoteži između  čovjeka i njegove okoline, a kada se ravnoteža poremeti – dolazi do raznih  oboljenja. Sve to utiče i na izumiranje različitih biljnih i životinjskih vrsta, a smanjenje  biodiverziteta može dovesti i do nestašice hrane i vode za piće. Iz tog razloga,  riješenje je da se na ispravan način odnosimo prema prirodi da bismo imali šta  ostaviti našoj djeci i njihovoj budućnosti.

Sve što je fleksibilno i teče, težit će tome da raste, sve što je grubo i  zatvoreno uvenut će i umrijeti. Neka priroda raste i mi ćemo rasti s njom. Svaki dan  se budi zajedno s novim vrstama, biologija nastaje i razvija se iz vjerovanja i  raznolikosti. Sve ima neki smisao, raznolikost je smisao prirode. 

EMINA KRŠLAK Ia

BIOLOŠKA SEKCIJA