RASPORED polaganja vanrednih ispita u junskom ispitnom roku šk. 2018/2019. godine

Junski ispitni rok šk. 2018/2019. godine

Bosna i Hercegovina


Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-763/19

Sarajevo, 23.05.2019. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u junskom ispitnom roku šk. 2018/2019. godine

 

I RAZRED

Komisija:

1.  Hrustemović Zahida, prof. - predsjednik

2.  Šukalo Subha, prof. – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

03.06.2019.

11:00

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Hrustemović Zahida, prof.

03.06.2019.

12:00

Engleski jezik (pismeni)

Čengić Erna, prof.

03.06.2019.

12:50

Biologija

Jahić Džanela, prof.

03.06.2019.

13:00

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Ramović dr. Elvira

03.06.2019.

13:30

Osnovi higijene i zdravstvene njege (praktična nastava)

 

Ramović dr. Elvira

05.06.2019.

10:40

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hujić Suada, prof.

05.06.2019.

10:50

Informatika

Kapo-Mehanić Belma, prof.

05.06.2019.

11:00

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

05.06.2019.

11:50

Historija

Hajrulahović Samir, prof.

05.06.2019.

12:00

Latinski jezik (pismeni)

Dević Sabina, prof.

05.06.2019.

12:50

Hemija

Pašalić Abela, prof.

05.06.2019.

13:00

Vjeronauka

Išerić Amira, prof.

05.06.2019.

13:20

Njega bolesnika (praktična nastava)

Ćemo Naida, dipl.med.sestra

06.06.2019.

09:40

Latinski jezik (usmeni)

Dević Sabina, prof.

06.06.2019.

10:00

Bosanski jezik i književnost (usmeni)

Hrustemović Zahida, prof.

 

06.06.2019.

 

10:10

 

Anatomija i fiziologija čovjeka

 

Đikić dr. Jadranka

06.06.2019.

11:00

Engleski jezik (usmeni)

Čengić Erna, prof.

06.06.2019.

11:20

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

06.06.2019.

11:30

Kultura religija

Ušanović Sehija, prof.

                                                                                                             

                                                                                                              D I R E K T O R I C A

                                                                                                                   Kešo Sadina, prof.

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-763/19

Sarajevo, 23.05.2019. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u junskom ispitnom roku šk. 2018/2019. godine

 

 

II  RAZRED

Komisija:

1.  Hrustemović Zahida, prof. - predsjednik

2. Ramović dr. Elvira– stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

07.06.2019.

10:40

Latinski jezik (pismeni)

Dević Sabina, prof.

07.06.2019.

11:30

Historija

Hajrulahović Samir, prof.

07.06.2019.

11:40

Mikrobiologija (praktična nastava)

Mukača dr. Elvedina

10.06.2019.

09:40

Geografija

Kaljanac Sabina, prof.

10.06.2019.

10:00

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Ramović dr. Elvira

10.06.2019.

10:50

Mikrobiologija i parazitologija

Ramović dr. Elvira

11.06.2019.

09:40

Latinski jezik (usmeni)

Dević Sabina, prof.

11.06.2019.

10:30

Anatomija i fiziologija čovjeka

Mukača dr. Elvedina

11.06.2019.

11:30

Njega bolesnika (praktična nastava)

Hasanica Adela, dipl.med.sestra

11.06.2019.

12:30

Kultura religija

Ušanović Sehija, prof.

11.06.2019.

12:40

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

 

                                                                                                         D I R E K T O R I C A

                                                                                                   Kešo Sadina , prof.     

  

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-763/19

Sarajevo, 23.05.2019. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u junskom ispitnom roku šk. 2018/2019. godine

 

III  RAZRED

Komisija:

1.  Beganović Mediha, dipl.med.sestra

2.  Ramović dr. Elvira – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

12.06.2019.

11:30

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

12.06.2019.

12:20

Biologija

Alić Naida, prof.

12.06.2019.

13:00

Zarazne bolesti

Ramović dr. Elvira

12.06.2019.

14:40

Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava

 

Redžepagić Ismail, prof.

12.06.2019.

14:50

Klinička biohemija (praktična nastava)

Katerji Ludžejn, dipl.ing.med.lb.dg.

12.06.2019.

15:00

Farmakologija

Ramović dr. Elvira

13.06.2019.

12:00

Kultura religija

Ušanović Sehija, prof.

13.06.2019.

12:10

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

13.06.2019.

12:50

Interne bolesti (praktična nastava)

Beganović Mediha, dipl.med.sestra

13.06.2019.

12:50

Hirurgija (praktična nastava)

Salihović Senada, viša med.sestra

13.06.2019.

14:00

Farmaceutska tehnologija

mr.ph. Džemidžić Nejra

13.06.2019.

14:15

Farmaceutska tehnologija

(praktična nastava)

mr.ph. Džemidžić Nejra

13.06.2019.

14:30

Farrmaceutska hemija

mr.ph. Džemidžić Nejra

13.06.2019.

14:45

Kozmetologija

mr.ph. Džemidžić Nejra

13.06.2019.

15:00

Zdravstvena psihologija i etika

Jovanović-Halilović Mirjana, prof.

13.06.2019.

15:40

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

13.06.2019.

16:20

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hujić Suada, prof.

13.06.2019.

16:30

Klinička biohemija

Kržalić dr. Fadila

14.06.2019.

10:30

Bromatologija

Pašalić Abela, prof.

14.06.2019.

10:40

Bromatologija (praktična nastava)

Pašalić Abela, prof.

14.06.2019.

11:00

Hemija

Pašalić Abela, prof.

14.06.2019.

11:30

Socijalna medicina

Ramović dr. Elvira

14.06.2019.

12:10

Mikrobiologija (praktična nastava)

Ramović dr. Elvira

14.06.2019.

12:20

Interne bolesti

Smajlović dr. Sabina

14.06.2019.

13:10

Patologija

Smajlović dr. Sabina

14.06.2019.

14:00

Hirurgija

Smajlović dr. Sabina

14.06.2019.

14:50

Analitička hemija

Omerčić Sabina, prof.

14.06.2019.

15:20

Analitička hemija (praktična nastava)

Omerčić Sabina, prof.

                                                                                                                

                                                                                                               D I R E K T O R I C A

                                                                                                                    Kešo Sadina, prof.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-763/19

Sarajevo, 23.05.2019. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u junskom ispitnom roku šk. 2018/2019. godine

 

IV  RAZRED

Komisija:

1.   Omerčić Sabina, prof.  - predsjednik

2. Šukalo Subha, prof. – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

17.06.2019.

12:00

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

17.06.2019.

12:50

Histološka tehnika

Ramović dr. Elvira

17.06.2019.

13:00

Histološka tehnika (praktična nastava)

Ramović dr. Elvira

17.06.2019.

13:10

Mikrobiologija (praktična nastava)

Ramović dr. Elvira

17.06.2019.

13:20

Farmaceutska tehnologija

mr.ph. Džemidžić Nejra

17.06.2019.

13:30

Farmaceutska tehnologija (praktična nastava)

mr.ph. Džemidžić Nejra

17.06.2019.

13:40

Industrijska tehnologija

mr.ph. Džemidžić Nejra

17.06.2019.

14:00

Industrijska tehnologija (praktična nastava)

mr.ph. Džemidžić Nejra

17.06.2019.

14:20

Farmaceutska hemija

mr.ph. Džemidžić Nejra

17.06.2019.

14:30

Farmakognozija

mr.ph. Džemidžić Nejra

17.06.2019.

14:40

Hematologija

Kržalić dr. Fadila

17.06.2019.

14:50

Klinička biohemija

Kržalić dr. Fadila

17.06.2019.

15:10

Ginekologija i akušerstvo

Kržalić dr. Fadila

18.06.2019.

10:30

Interne bolesti

Kržalić dr. Fadila

18.06.2019.

12:00

Hematologija (praktična nastava)

Katerji Ludžejn, dipl.ing.med.lb.dg.

18.06.2019.

12:10

Klinička biohemija (praktična nastava)

Katerji Ludžejn, dipl.ing.med.lb.dg.

18.06.2019.

12:20

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

18.06.2019.

13:10

Pedijatrija

Đikić dr. Jadranka

18.06.2019.

14:10

Sociologija

Selmanović Neđajet, prof.

18.06.2019.

15:00

Interne bolesti (praktična nastava)

Omerhodžić Sokolović Belma, dipl.med.sestra

18.06.2019.

15:00

Urgentna medicina (praktična nastava)

Dizdarević Elma, dipl.med.sestra

18.06.2019.

15:00

Zarazne bolesti (praktična nastava)

Borić Surana, dipl.med.sestra

18.06.2019.

15:00

Pedijatrija (praktična nastava)

Dizdarević Altijana, dipl.med.sestra

18.06.2019.

15:00

Ginekologija i akušerstvo (praktična nastava)

Pleho Jasmina, dipl.med.sestra

19.06.2019.

12:15

Vjeronauka

Išerić Amira, prof.

19.06.2019.

13:10

Neuropsihijatrija

Kadrić dr. Azra

19.06.2019.

14:00

Urgentna medicina

Kadrić dr. Azra

19.06.2019.

15:00

Biologija

Lukić Dejana, prof.

19.06.2019.

15:40

Zdravstvena psihologija i etika

Jovanović-Halilović Mirjana, prof.

19.06.2019.

16:40

Hemija

Omerčić Sabina, prof.

                               

D I R E K T O R I C A                       

Kešo Sadina, prof.