Termini u kojem rade sekcije

TERMINI RADA SEKCIJA U ŠKOLSKOJ 2018./2019. GODINI

# NAZIV SEKCIJE VODITELJ SEKCIJE TERMIN

1.

CIVITAS

REDŽEPAGIĆ ISMAIL

UTORAK

14:30-15:15

2.

PRVA POMOĆ

DIZDAREVIĆ ELMA

SRIJEDA

12:00-13:00

3.

KOŠARKAŠKA SEKCIJA

KURTOVIĆ VEDAD

UTORAK

13:00-13:45

4.

ODBOJKAŠKA SEKCIJA (UČENICE)

HUJIĆ SUADA

PETAK

14:00-14:45

5.

SEKCIJA „ODA“

MUJIĆ BEDRIJA

UTORAK

14:00-14:45

6.

EKOLOŠKA SEKCIJA

ZUKANOVIĆ ILVANA

PONEDJELJAK

13:10-14:00

7.

BIOLOŠKA SEKCIJA

JAHIĆ DŽANELA

PONEDJELJAK

14:00-14:40

8.

HEMIJSKA SEKCIJA

OMERČIĆ SABINA

UTORAK

11:30-12:15

9.

LIKOVNO-UMJETNIČKA SEKCIJA

BRULIĆ ŠIPILOVIĆ VILDANA

UTORAK

13:10-13:55

ČETVRTAK

14:00-14:45

10.

SEKCIJA RUČNIH RADOVA „HANDMADE“

HADŽIĆ SELMA

ŽDRALOVIĆ NAIDA

UTORAK

14:00-14:45

11.

HISTORIJSKA SEKCIJA

HAJRULAHOVIĆ SAMIR

SRIJEDA

14:00-14:45

12.

KULTURNO-UMJETNIČKA SEKCIJA

KNEŽEVIĆ MARIJA

SRIJEDA

13:05-14:00

13.

ODBOJKA

HAJDAREVIĆ KEMO

SRIJEDA

14:00-14:45

14.

SEKCIJA ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI

KADRIBAŠIĆ RIBANA

SRIJEDA

13:00-14:45

15.

NOVINARSKA SEKCIJA

HADŽOVIĆ JASMINA,

IBIŠEVIĆ ARIJANA

UTORAK

14:00-14:45

16.

INFORMATIČKA SEKCIJA

MEHANIĆ KAPO BELMA

PETAK

12:15-13:00

17.

GEOGRAFSKA SEKCIJA

KALJANC SABINA

SRIJEDA

14:00-14:45

18.

SEKCIJA ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE

KADRIĆ AZRA I

MUKAČA ELVEDINA

PETAK

14:00-14:45

19.

RECITATORSKA SEKCIJA

ČENGIĆ JASMINA

SRIJEDA

14:45-15:25

20.

LABORATORIJSKA SEKCIJA

SPAHIĆ ILDA

SRIJEDA

11:30-12:15

21.

CRVENI KRIŽ

DOMANAGIĆ JASMINA

UTORAK

13:00-14:00