R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u junskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

Raspored:

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-774/2021

Sarajevo, 26.05.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  junskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

I RAZRED

Komisija:

1.  Ibišević Arijana, prof.  - predsjednik

2. Šukalo Subha, prof. – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

07.06.2021.

08:30

Latinski jezik (pismeni)

Borovčanin Mališa, prof.

07.06.2021.

09:30

Vjeronauka

Išerić Amira, prof.

07.06.2021.

09:50

Anatomija i fiziologija čovjeka

Mukača dr. Elvedina

07.06.2021.

10:30

Njega bolesnika

Ćemo Naida, dms

08.06.2021.

08:30

Latinski jezik (usmeni)

Borovčanin Mališa, prof.

08.06.2021.

09:00

Kultura religija

Kurtović Đuldina, prof.

08.06.2021.

09:15

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Ždralović dr. Naida

08.06.2021.

10:00

Osnovi higijene i zdravstvene njege - praksa

Ždralović dr. Naida

D I R E K T O R I C A

                                                                                                                                                                       Kešo Sadina, prof.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-774/2021

Sarajevo, 26.05.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  junskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

 

II  RAZRED

Komisija:

1.   Ibišević Arijana, prof. - predsjednik

2.   Šukalo Subha, prof. – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

09.06.2021.

09:00

Latinski jezik (pismeni)

Borovčanin Mališa, prof.

09.06.2021.

10:00

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Hadžić dr. Selma

09.06.2021.

10:30

Historija

Hajrulahović Samir, prof.

09.06.2021.

10:40

Geografija

Kaljanac Sabina, prof.

09.06.2021.

11:10

Anatomija i fiziologija čovjeka

Mukača dr. Elvedina

09.06.2021.

11:30

Mikrobiologija –praksa

Mukača dr. Elvedina

09.06.2021.

12:10

Biologija

Jahić Džanela, prof.

09.06.2021.

12:20

Hemija

Pašalić Abela, prof.

10.06.2021.

09:00

Latinski jezik (usmeni)

Borovčanin Mališa, prof.

10.06.2021.

09:30

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

10.06.2021.

09:40

Mikrobiologija

Ramović dr. Elvira

10.06.2021.

09:50

Njega bolesnika

Hasanica Adela, dms

 

                                                                                                          D I R E K T O R I C A

                                                                                                          Kešo Sadina, prof.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-774/2021

Sarajevo, 26.05.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  junskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

 

III RAZRED

Komisija:

1.  Handžić Dijana, prof. - predsjednik

2.  Ramović dr. Elvira – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

11.06.2021.

09:00

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Hrustemović Zahida, prof.

11.06.2021.

09:50

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

11.06.2021.

10:40

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hajdarević Kemo, prof.

11.06.2021.

10:50

Zdravstvena psihologija i etika

Muminović-Kurić Jasenka, prof.

11.06.2021.

11:10

Biologija

Alić Naida, prof.

11.06.2021.

11:40

Interne bolesti

Smajlović dr. Sabina

11.06.2021.

12:50

Patologija

Smajlović dr. Sabina

11.06.2021.

13:00

Hirurgija

Smajlović dr. Sabina

14.06.2021.

09:00

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

14.06.2021.

10:00

Bosanski jezik i književnost (usmeni)

Hrustemović Zahida, prof.

14.06.2021.

10:10

Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava

Redžepagić Ismail, prof.

14.06.2021.

10:50

Socijalna medicina

Hadžić dr. Selma

14.06.2021.

11:30

Hemija

Ćatić Anela, prof.

14.06.2021.

11:40

Bromatologija

Zukanović Ilvana, prof.

14.06.2021.

11:50

 Bromatologija (praksa)

Zukanović Ilvana, prof.

14.06.2021.

12:10

Hirurgija (praksa)

Salihović Senada, viša med. sestra

14.06.2021.

13:00

Interne bolesti (praksa)

Ćemo Naida, dms

14.06.2021.

14:00

Vjeronauka

Išerić Amira, prof.

15.06.2021.

09:00

Farmakologija

Ramović dr. Elvira

15.06.2021.

09:40

Zarazne bolesti

Ramović dr. Elvira

15.06.2021.

10:20

Klinička biohemija

Ramović dr. Elvira

15.06.2021.

10:40

Klinička biohemija (praksa)

Spahić Ilda, dipl.ing.med.lb.dg

                                                                                                         D I R E K T O R I C A

                                                                                                              Kešo Sadina, prof.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-774/2021

Sarajevo, 26.05.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  junskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

 

IV RAZRED

Komisija:

1.   Dizdarević Elma, dms  - predsjednik

2.   Ramović dr. Elvira – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

16.06.2021.

09:00

Engleski jezik (pismeni)

Čengić Erna, prof.

16.06.2021.

09:50

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Ibišević Arijana, prof.

16.06.2021.

10:40

Biologija

Lukić Dejana, prof.

16.06.2021.

11:30

Hemija

Ćatić Anela, prof.

16.06.2021.

12:10

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hajdarević Kemo, prof.

16.06.2021.

12:20

Farmaceutska hemija

Jažić Amela, mr.ph.

16.06.2021.

12:40

Farmaceutska tehnologija (praksa)

Jažić Amela, mr.ph.

16.06.2021.

12:50

Hematologija

Kržalić dr. Fadila

16.06.2021.

13:00

Ginekologija i akušerstvo

Kržalić dr. Fadila

16.06.2021.

14:30

Interne bolesti

Kržalić dr. Fadila

16.06.2021.

15:30

Zdravstvena psihologija i etika

Jovanović-Halilović Mirjana

17.06.2021.

09:00

Engleski jezik (usmeni)

Čengić Erna, prof.

17.06.2021.

09:20

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

17.06.2021.

10:10

Bosanski jezik i književnost (usmeni)

Ibišević Arijana, prof.

17.06.2021.

10:20

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

17.06.2021.

11:10

Sociologija

Selmanović Neđajet, prof.

17.06.2021.

11:30

Histološka tehnika

Kekić dr. Alen

17.06.2021.

11:40

Histološka tehnika (praksa)

Kekić dr. Alen

17.06.2021.

11:50

Mikrobiologija (praksa)

Kekić dr. Alen

17.06.2021.

12:00

Interne bolesti (praksa)

Omerhodžić Sokolović Belma, dms

17.06.2021.

12:40

Zarazne bolesti (praksa)

Borić Surana, dms

17.06.2021.

13:40

Ginekologija i akušerstvo (praksa)

Pleho Jasmina, dms

17.06.2021.

14:40

Pedijatrija (praksa)

Dizdarević Altijana, dms

17.06.2021.

15:40

Urgentna medicina (praksa)

Dizdarević Elma, dms

18.06.2021.

09:00

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

18.06.2021.

09:30

Farmakologija

Ramović dr. Elvira

18.06.2021.

09:50

Pedijatrija

Ramović dr. Elvira

18.06.2021.

11:00

Klinička biohemija

Ramović dr. Elvira

18.06.2021.

11:10

Klinička biohemija (praksa)

Spahić Ilda, dipl.ing.med.lb.dg

18.06.2021.

11:20

Hematologija (praksa)

Spahić Ilda, dipl.ing.med.lb.dg

18.06.2021.

11:30

Neuropsihijatrija

Kadrić dr. Azra

18.06.2021.

12:50

Urgentna medicina

Kadrić dr. Azra

 

                                                                                                          D I R E K T O R I C A

                                                                                                     Kešo Sadina, prof.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-774/2021

Sarajevo, 26.05.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  junskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

 

MATURA

Komisija:

1.  Dizdarević Elma, dms - predsjednik

2.  Ramović dr. Elvira – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

21.06.2021.

09:00

Farmakologija

Ramović dr. Elvira

21.06.2021.

09:15

Klinička biohemija

Ramović dr. Elvira

21.06.2021.

09:30

Pedijatrija

Ramović dr. Elvira

21.06.2021.

10:00

Dermatologija

Ramović dr. Elvira

21.06.2021.

10:10

Interne bolesti

Smajlović dr. Sabina

21.06.2021.

10:20

Patologija

Smajlović dr. Sabina

22.06.2021.

11:00

Bosanski jezik i književnost

Ibišević Arijana, prof.

 

                                                                                                                           D I R E K T O R I C A

                                                                                                    Kešo Sadina, prof.