J.U. Srednja medicinska škola Sarajevo

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
Aktiv za stručno teorijsku i praktičnu nastavu PDF Ispis E-mail
Autor S.S.   
Četvrtak, 10 Januar 2013 13:41
Aktiv za stručno teorijsku i praktičnu nastavu za školsku 2012/2013 godinu broji 20 članova:
 
1.      Softić Semha
2.      Šarkić Šejla
3.      Dizdarević Elma
4.      Karamujić Medina
5.      Mukaća dr Elvedina
6.      Ramović dr Elvira
7.      Smajlović dr Sabina
8.      Đikić dr Jadranka
9.      Hasanica Adela
10.   Ćemo Naida
11.   Jažić Amela
12.   Salihović Senada
13.   Fazlagić-Grebo Lejla
14.   Kacila dr Sabina
15.   Keser dr Ivan
16.   Ždralović Naida
17.   Škrijelj Selvija
18.   Domanagić Jasmina
19.   Alimanović Ilda
20.   Zukanović Ilvana
 
U sklopu aktiva egzistira 5 sekcija:
 
1. ODA – Softić Semha, Ćemo Naida i Domanagić Jasmina
2. BORBA PROTIV OVISNOSTI – Karamujić Medina i Šarkić Šejla
3. PRVA POMOĆ – Hasanica Adela, Keser Ivan i Dizdarević Elma
4. ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE – Kacila Sabina i Mukaća Elvedina
5. CRVENI KRIŽ – Domanagić Jasmina
 
 
Sve planirane teme individualnog stručnog usavršavanja za prvo polugodište školske 2012/2013 godine realizovane su po predviđenom planu sljedećim redom:
 
1. „Bakterijske infekcije kože“ – Ramović Elvira
2. „Droge sa purinskim bazama“ – Jažić Amela
3. „Kraš i blast povrede“ – Salihović Senada
4. „Prevencija srčanih oboljenja“ – Softić Semha
5. „Sistemi senzorne ocjene sireva“ – Fazlagić-Grebo Lejla
6. „Epilepsije i glavobolje“ – Alimanović Ilda
7. "Phemphigus“ – Ždralović Naida
8. „Voda“ – Mukaća Elvedina
 
 
 
STRUČNI ISPITI I MENTORSTVA
Dana 29.10.2012. godine u prostorijama škole održano je polaganje stručnog ispita Keser Ivana i Ždralović Naide. Pored članova komisije iz Pedagoškog zavoda KS, času je prisustvovala i pomoćnik direktora Kešo Sadina.
Od strane direktora imenovani su mentori za pripravnike:
1. Dizdarević Elmu – mentor Softić Semha
2. Domanagić Jasminu – mentor Karamujić Medina
3.Šarkić dr. Šejla – mentor Đikić dr. Jadranka
4.Alimanović dr. Ilda – mentor Ramović dr. Elvira
 
STRUČNO USAVRŠAVANJE
U periodu od 22.08.2012. do 30.08.2012. godine Smajlović dr Sabina, mr.ph.Jažić Amela, dipl.med.sestra Hasanica Adela te prof Handžić Dijana i prof Odobašić Dženana prisustvovale su trećem danu obuke projekta pod nazivom: „Podizanje kompetencija profesora srednjih škola za rad sa djecom s posebnim potrebama“ koje je pokrenulo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u saradnji sa UNICEF-om. Tema trećeg dana obuke bila je: „Izrada individualiziranog nastavnog plana i programa“. Nakon obuke urađeni su zadaci na zadatu temu i dostavljeni predavačima – realizatorima obuke.
Isti članovi u periodu od 10.09.2012. do 18.09.2012. godine prisustvovale su četvrtom danu obuke istog projekta.
Teme tog dana su bile:
1. „Upravljanje inkluzivnim odjeljenjem“
2. „Partnerstvo s porodicom“
Nakon četvrtog dana obuke urađeni su zadaci na zadane teme i dostavljeni predavačim – realizatorima obuke.
Četvrtim susretom obuka je završena, a trajala je u periodu od 17.05.2012. do 18.09.2012. godine.
 
U petak, 07.12.2012. godine održana je svečana dodjela certifikata u Hotelu Evropa, čime je zvanično završen projekat „Podizanje kompetencija profesora srednjih škola za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama“. Certifikati su uručeni direktorici naše škole Babić Svjetlani, pedagogu Knežević Mariji, Smajlović dr Sabini, mr.ph. Jažić Ameli, dms Hasanica Adeli, prof Odobašić Dženani i prof Handžić Dijani.
 
U periodu od 27.09.2012. do 28.09.2012. godine Smajlović dr Sabina prisustvovala je Četvrtom simpoziju u organizaciji Instituta za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu na temu „Morfologija u nauci i praksi“.
 
U sklopu organizacije Crvenog križa Centar iz oblasti pružanja prve pomoći za profesore i učenike, 15. i 16. oktobra 2012. godine organizovan je seminar na kojem su učestvovali dipl.med.sestra Hasanica Adela, Ivan dr Keser i dipl.med.sestra Dizdarević Elma. Obuka je obuhvatila praktično-teoretski pristup u zbrinjavanju povrijeđenih kao i upoznavanje sa novim smjernicama iz okvira ove oblasti. Poseban akcenat je stavljen na CPCR, mehanizam rada i tehniku izvođenja, te način upotrebe priručnog defibrilatora. Seminar su vodili doktori, instruktori za pružanje prve pomoći Crvenog križa Centar.
 
Dana 08.11.2012. godine dipl.med.sestra Domanagić Jasmina sudjelovala je na Konferenciji o palijativnoj njezi u BiH koju su organizovale Biskupske konferencije BiH u Sarajevu, gdje joj je uručen i certifikat.
 
Dipl. med. sestra Ćemo Naida, Domanagić Jasmina i Ivan dr Keser dana 08. i 09. decembra 2012. godine prisustvovali su i aktivno učestvovali na Četvrtom simpoziju intenzivne medicinske i zdravstvene njege koji je održan na Jahorini. Nakon završenog simpozija svim učesnicima su dodjeljeni certifikati.
Ažurirano Četvrtak, 10 Januar 2013 14:09
 
Baner
Baner
Baner

Preuzmite novi Medicus

Baner

Anketa

Dan naše škole je ?
 

Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva

Baner